Søk

Innspillsmøte hos RME

RME skal definere «vanlig forbruk» i kraftnettet – nettselskapene kan måtte sette av kapasitet

Bildet tatt av Kelly Sikkema og hente fra Unsplash.
|
Publisert:
23. januar 2024

I en tid med begrenset kapasitet i strømnettet, er det bestemt at det ikke skal gå utover «vanlig forbruk». Men hva er «vanlig forbruk»? Og hvilke konsekvenser får dette for nettselskapene?

I forrige uke inviterte Reguleringsmyndigheten for energi (RME) Samfunnsbedriftene Energi og bransjen til et møte for å diskutere definisjon og lovverk om «vanlig forbruk».
De skal forslå en definisjon for «vanlig forbruk» som gir nettselskapene en plikt til å holde av slik kapasitet. Dette kan også bli innlemmet i forskrift.
Bakgrunnen for møtet kommer fra endringen i 2021, da åpnet RME for at nettselskapene kunne holde av kapasitet til vanlig strømkunder.
Hovedsakelig skulle dette gjelde tilknytninger av boliger, fritidsboliger og næring med begrenset effektuttak. Det til tross for at hovedregelen fortsatt skulle være ««først i tid, best i rett»-prinsippet».

Hva er «vanlig forbruk»?

RME er tydelig på at det i dag er opp til nettselskapene å fastsette kriterier for hvilke tilknytninger nettselskapet ser det mest hensiktsmessig å holde av kapasitet til.
Alt som ikke blir omfattet av slike kriterier må i kø, om det ikke er kapasitet i nettet. Spørsmålet er hva som inngår i «vanlig forbruk».
Statnett har eksempelvis definert vanlig forbruk som forbruk inntil 5 MW med et årlig energiforbruk under 20 GWh.
Samfunnsbedriftene Energi mener det er krevende å lage en konkret liste for hva som bør inngå i en definisjon av «vanlig forbruk».
Som et minstekrav bør en slik definisjon ta hensyn til normal samfunnsutvikling, slik at definisjonen ikke kommer til ugunst for husholdninger eller hindrer utviklingen av viktige samfunnsoppgaver.
Samtidig bør en slik definisjon kunne ta høyde for samfunnsnødvendige funksjoner og en elektrifisering av veitransportsektoren.
I tillegg løftet vi opp at det er store forskjeller på nettnivå, befolkningstetthet og beliggenhet. Derfor bør reguleringsmyndighetene heller gi godt utformede retningslinjer i stedet for at definisjonen skal gis i forskrift.
Det gir nettselskapene fleksibilitet til at de best kan utnytte kapasiteten og justere til sitt område og behov.

Må være plass i transmisjonsnettet

En utfordring i dagens prekære nettsituasjon er mangel på kapasitet. I den sammenheng ønsket RME innspill om hvorvidt det bør settes en terskelverdi for hvor mye kapasitet som skal holdes av.
Særlig transmisjonsnettet har hatt kapasitetsutfordringer som også har hindret tilknytninger i underliggende nett. Derfor var Samfunnsbedriftene Energi tydelige i vårt innspill om at hvis man skal sette en terskel, så må den være forskjellig på ulike nettnivå.
Samtidig er det viktigst at det holdes av tilstrekkelig kapasitet i transmisjonsnettet og regionalnettet, fordi der er også ledetiden for nytt nett lengst. Vi tok til orde for at en slik terskel ikke bør foreligge for distribusjonsnettet.

Prosessen er ikke ferdig

RMEs arbeid med dette har akkurat begynt og vil vare fram mot våren. I mai vil RME legge fram resultatet av arbeidet. Det betyr at det fortsatt ertid til å komme med nye innspill til hva som er viktig å ha med seg.
Samfunnsbedriftene Energi vil følge prosessen til RME tett og involvere våre medlemmer fremover. Vi mottar gjerne tilbakemeldinger allerede nå fra medlemmer om hva dere tenker om temaet. Alternativt tar i gjerne en prat, formelt eller uformelt.
Ta gjerne kontakt med Kristian Dahl Larsen, mobil +47 95027339.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern