Søk

Utbetaling til selskaper i prisområde NO3

RME snur og betaler ut flaskehalsinntekter til nettselskap i Midt-Norge

Strømmaster i solnedgang.
Foto: Unsplash
|
Publisert:
17. februar 2023

RME har vedtatt å likevel betale ut flaskehalsinntekter fra Statnett til nettselskaper i Midt-Norge. Flere av medlemmene i Samfunnsbedriftene Energi får dermed tariffstøtte, når det nå beregnes ut ifra faktiske priser.

Reguleringsmyndigheten for energi i NVE (RME) foreslår at nettselskapene i prisområde NO3 samlet skal få utbetalt flaskehalsinntekter fra Statnett tilsvarende 117,8 millioner kroner totalt.
RME varslet i første rekke at det ikke ville bli gitt noen tariffstøtte da dette ble beregnet ut ifra terminpriser for november og desember. Faktiske kraftpriser i området ble imidlertid høyere enn de terminprisene som ble benyttet i vedtaket.
Dette har også Samfunnsbedriftene Energi tatt opp med RME, sammen med flere nettselskap i NO3. Nå har RME snudd og varsler utbetaling av flaskehalsinntekter fra Statnett SF til selskaper i NO3.

Terminpriser og faktiske priser

Terminprisene som ble benyttet for november og desember 2022 var henholdsvis 432,7 NOK/MWh og 515,1 NOK/MWh for NO3. Til sammenligning ble de faktiske prisene på henholdsvis 637,4 og 1815,3 NOK/MWh.
For desember innebærer det at faktisk pris er mer enn det tredobbelte av terminprisen. De månedlige prisene vektes med forbruk per måned i 2020, og når RME beregnet årspris for 2022 med faktiske priser også for november og desember, blir beregnet kraftpris i NO3 484,69 NOK/MWh. Det er 50 prosent høyere enn den beregnede kraftprisen som ble benyttet i vedtaket i november. RME mener dette er et vesentlig avvik og har dermed snudd.

Ingen innvirkning for selskapene i sør

De beregner at en støtte vil utgjøre rundt 1 øre/kWh, eller grovt regnet 200 kr per år for en gjennomsnittshusholdning.
– Selv om vi vurderer at dette ikke er særlig høye beløp, medfører det at kundene sannsynligvis får økt nettleie på grunn av høye kraftpriser, skriver RME i sin begrunnelse.
Samfunnsbedriftene Energi er godt fornøyd med at selskapene har fått gjennomslag for dette som er helt rimelig i forhold til den prisutviklingen vi så de siste månedene av 2022. Endringen får for øvrig ingen innvirkning på støtten som tidligere er vedtatt for nettselskapene i Sør-Norge (NO1, NO2 og NO5)
Les brevet fra RME om vedtaket

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern