Søk

Systematisk arbeid med helse, miljø og sikkerhet:

Roller og ansvar innen HMS-arbeidet

En samling av tilsynelatende blodige hender.
Arbeidsmiljøportalen gir en enkel innføring i systematisk arbeidsmiljøarbeid. Foto Tim Marshall
Skrevet av:
Nicolay Biørn-Lian
|
Publisert:
29. oktober 2019

Arbeidsgiver, arbeidstaker, verneombud, arbeidsmiljøutvalg (AMU), bedriftshelsetjenesten (BHT) og tillitsvalgte er aktører som har ulike roller med ulikt ansvar i det systematiske arbeidet med helse, miljø og sikkerhet.

Arbeidsmiljøportalen er en samling med ressurser for deg som jobber med arbeidsmiljøet.
Arbeidsmiljøportalen

Opplæring i HMS for virksomhetens øverste leder

Arbeidsmiljøloven § 3-5 pålegger arbeidsgiver plikt til å gjennomgå opplæring i helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid. Denne plikten er personlig og kan ikke delegeres.

Hensikten med en plikt til opplæring er å tydeliggjøre forventningen om at arbeidsgiver skal ha kunnskap om grunnprinsippene i systematisk HMS-arbeid og om arbeidsmiljøloven. For å kunne ta de riktige beslutningene i forhold til arbeidsmiljøet, skal arbeidsgiver ha kunnskap om hvilke krav som gjelder, hva som skal til for å få et godt arbeidsmiljø og hvordan det skal arbeides systematisk med helse-, miljø- og sikkerhet i virksomheten.
Når det gjelder arbeidstakere som har til oppgave å lede eller kontrollerer andre arbeidstakere, skal arbeidsgiver sørge for at disse har nødvendig kompetanse til å føre kontroll med at arbeidet blir utført på en helse- og sikkerhetsmessig forsvarlig måte, jamfør arbeidsmiljøloven § 3-2 første ledd bokstav b.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern