Søk

Nye innstramninger i norske havner:

Russiske fartøy får flere begrensninger

To fiskefartøy - et norsk og et russisk - ligger til kai i Tromsø.
Her ligger et norsk og et russisk fiskefartøy til kai i Tromsø. Bildet er fra 2013. Foto: Bernt Rostad (CC BY 2.0-lisens)
|
Publisert:
8. juli 2024

Havnene i Tromsø, Båtsfjord og Kirkenes skal fortsatt kunne ta imot russiske fiskefartøyer. Men det blir økt kontroll og strengere regler, blant annet med tanke på hvor og hvor lenge russiske fiskefartøy får ligge til kai.

– Nå vil vi innføre nye begrensninger som ivaretar hensynet til både bærekraftig forvaltning og bedre kontroll i havnene, sa fiskeri- og havminister Marianne Sivertsen Næss (Ap) da hun lanserte nyheten 5. juli.
Bakgrunnen er sanksjonene som Norge og EU har innført mot Russland etter landets angrepskrig mot Ukraina.
– Vi har stor forståelse for regjeringens behov for å ha god kontroll på russiske fartøy slik den sikkerhetspolitiske situasjon er nå. Vi er derfor innforstått med disse innstrammingene, sier direktør Kjell-Olav Gammelsæter i Norske Havner.

Ønsker mer dialog

– Jeg skulle likevel ønsket meg en noe bedre dialog med regjeringen i denne saken, ikke minst i forhold til kompenserende tiltak. For dette setter noen lokalsamfunn i en vanskelig situasjon. De er også viktige å opprettholde i et beredskapsperspektiv.
Regjeringen har i tillegg besluttet å forsterke politiets kontrollaktivitet i de tre havnene, med særlig vekt på Båtsfjord. Tolletaten skal samarbeide og dele informasjon tettere med politiet og Politiets sikkerhetstjeneste (PST).
– Vi har stengt alle havner for russiske fartøy, med unntak av tre havner som er delvis åpne for russiske fiskefartøy, sa justis- og beredskapsminister Emilie Enger Mehl (Sp) da innstramningene ble kunngjort.
– Kontrollaktiviteten er allerede høy, men politi og toll forsterker nå sin kontroll, og vi stiller strengere krav til russiske fiskefartøy ved opphold i havn.

Krevende avveininger

Ikke minst i vår nordligste landsdel ligger det krevende avveininger bak sanksjonene mot russiske fartøy.
– Det er en grunnleggende norsk interesse å ivareta fiskebestandene i Barentshavet. Det er viktig for sysselsetting og bosetting i nord, og særlig i Finnmark, sa fiskeri- og havminister Sivertsen Næss.
– Samtidig må vi sikre at det ikke foregår uønsket aktivitet i de tre havnene som er delvis unntatt fra det omfattende havneforbudet vi har langs kysten.
I regjeringens pressemelding kan du lese mer om saken.

Les mer om

Om unntak fra sanksjonene

Norge har sluttet opp om EUs sanksjoner mot Russland, med enkelte tilpasninger.
Fiskerisamarbeidet med Russland er videreført for å ivareta den bærekraftige forvaltningen i Barentshavet.
Grunnen til det er at fisken må få tid til å vokse før den fanges.
De russiske havområdene er i stor grad oppvekstområder for torsk og annen fisk. Da er det en fordel om mye av fisket skjer i norsk økonomisk sone.

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern