Søk

1. januar 2022 fjernes plikten til å fratre ved særaldersgrense

Særaldersgrense: Endring utsatt - Plikten til å fratre videreføres ut året

Illustrasjonsbilde av RfD på brannøvelse på If Sikkerhetsenter, Hobøl. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
23. juni 2021

Ansatte med en annen aldersgrense enn den vanlige har fra 1. januar 2022 av ikke lenger plikt til å fratre når de har nådd sin særaldersgrense.

I den opprinnelige versjonen av denne artikkelen stod det at endringen trådte i kraft 1. juli 2021. Partene har siden blitt enige om å utsette ikraftredelsen til 1. januar 2022.
Samfunnsbedriftene organiserer flere bransjer der det er vanlig med særaldersgrenser. Dette gjelder blant annet operative mannskaper innen brann og redning samt enkelte stillinger innen energibransjen.

Ikke automatikk

Nå skal det altså ikke lenger være automatikk i at disse mannskapene fratrer sine stillinger når de har oppnådd sine respektive aldersgrenser. De beholder likefullt retten til å gå av ved oppnådd aldersgrense, dersom de skulle ønske å gå.
Dette følger av at Stortinget har vedtatt å endre lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere. Endringen skulle opprinnelig tre i kraft 1. juli 2021.
For å lette overgangen og tilpasning til nytt regelverk, har partene utsatt iverksettelsen for ansatte på den tariff-festede ordningen (SGS 2020) til 1. januar 2022.

Vår anbefaling

Med tanke på at ikrafttredelse av endringen nå er forskjøvet med et halvt år, har vi følgende anbefaling:
Bedrifter som har varslet ansatte om opphør av stillingsforholdet, bør avklare om disse arbeidstakerne ønsker å stå i stilling. I de tilfellene hvor arbeidstakeren ønsker å stå i stilling, oppfordrer vi bedriftene til å foreta en ny vurdering av opphør av arbeidsforholdet.

Les mer om

Lovendringen

Lov om endringer i lov om aldersgrenser for offentlige tjenestemenn m.fl. og lov om pensjonsordning for sykepleiere

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern