Søk

Pressemelding

Går sammen med EL og IT Forbundet om å kreve endring i reguleringen

Bilde av Jill Johannessen
|
Publisert:
18. desember 2023

I et åpent brev til olje- og energiminister Terje Aasland, påpeker El og IT Forbundet og Samfunnsbedriftene Energi, samt deres medlemmer, den presserende nødvendigheten av å akselerere utbyggingen av strømnettet for å imøtekomme de stadig økende kravene fra elektrifisering av industri og transport. Dette er også avgjørende for å realisere Norges ambisiøse klima- og elektrifiseringsmål.

Utfordringer i Nettkapasitet

Aktørene fremhever at flere regioner, inkludert Grenlands-regionen, opplever mangel på kapasitet i strømnettet, og at nytt forbruk ikke vil være tilgjengelig før ut på 2030-tallet. Dette utgjør en alvorlig hindring for elektrifisering og overgangen til et lavutslippssamfunn.
– Det er politikernes oppgave å sikre at lovverket er skrudd sammen for å nå samfunnsmålene våre. Dagens rammeverk er ikke laget for å rekke elektrifiseringen av samfunnet med nok kraftnettet innen 2030 og 2050. Det er avgjørende at myndighetene må se nærmere på mandatet til RME som styrer reguleringen av nettselskapene, sier Truls Wickholm, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Frykter å miste kompetanse

Kraftbransjen har engasjert seg i en rekke møter med myndighetene for å diskutere tiltak som kan fremskynde byggingen av strømnettet. Aktørene er enige om at det kreves en forskuttering av infrastrukturen for å unngå å hemme samfunnets overgang til lavutslippsteknologi.
– Det gir ikke mening at vi skal ha en nettregulering som fører til at erfarne energimontører mister jobben i dag når vi vet at vi har behov for kompetansen i morgen, og at nettutbyggingene skulle startet i går, sier Geir Ove Kulseth. Forbundsleder i El og IT Forbundet.
I brevet ber aktørene regjeringen vurdere dagens økonomiske regulering av nettselskapene, og vurdere muligheten for endringer i forskriftene knyttet til denne reguleringen. I et utdrag fra brevet står det:
"Manglende nettkapasitet står i veien for å nå klimamålene. Kraftaktører og organisasjoner fra hele landet er bekymret for manglende nett, og ber nå regjeringen ta grep for å sikre utbygging."
– Det er avgjørende at kraftbransjen har riktig rammeverk på plass, for å kunne bygge nok nett for den akselererende elektrifiseringen. Uten dette vil ikke Norge klare klimamålene, sier Runar Lia, styreleder for Samfunnsbedriftene Energi.

Oppfordring til Handling

Kraftaktørene og organisasjonene oppfordrer regjeringen til å handle raskt for å sikre tilstrekkelig nettkapasitet og dermed muliggjøre en vellykket elektrifisering og klimaomstilling innenfor de ambisiøse tidsrammene.
– I dette brevet står vi sammen med arbeidstakersiden, EL og IT-forbundet, i vårt budskap om at myndighetene må endre rammeverket for å sikre nok nettkapasitet til næringsliv og samfunn. Vi kan ikke ha det slik at strømnettet skal bli en flaskehals for nye arbeidsplasser innen grønn industri. Det er faktisk det vi risikerer, sier Wickholm.
Hele brevet kan leses under:
Brev til OED

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern