Søk

Innsyn og offentlighet

Samfunnsbedriftene har sendt høringssvar om offentleglova

Illustrasjonsbilde fra Østfold kommunerevisjon IKS. Foto: Erik Kirkman
|
Publisert:
4. juli 2023

I høringssvar av 3. juli støtter ikke Samfunnsbedriftene forslaget om å endre på offentleglova slik at journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter skal kunne unntas fra innsyn og offentlighet.

Samfunnsbedriftene har sendt høringssvar til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i offentleglova.
Departementet foreslår et tillegg i offentleglova § 14 første ledd som gjør det klart at ikke bare organinterne dokumenter som sådan, men også journalinnføringer som gjelder organinterne dokumenter, kan unntas fra offentlighet.
Det foreslås som en følge av dette enkelte tilpasninger i offentlegforskrifta og arkivforskrifta.

Må avveie hensyn

Samfunnsbedriftene støtter ikke forslaget. Samtidig ser vi at innsyn i journalførte opplysninger om organinterne dokumenter kan få betydning blant annet for organets og selskapenes behov for å kunne utrede saker internt, uten risiko for ytre påvirkning.
Vi skriver mer om dette i høringssvaret.

Les mer om

Klikk på lenke:

Høringssvar fra Samfunnsbedriftene til forslag om endringer i offentleglova

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern