Søk

Samling i Hammerfest

|
Publisert:
15. mai 2023

Sammen med styret i Samfunnsbedriftene Energi, innledet vi mai måned med strategisamling og medlemsbesøk i Hammerfest. Vi fikk viktig påfyll med de energipolitiske utfordringene sett fra nord, i tillegg til gode diskusjoner om hvordan vi i styret og administrasjonen skal jobbe for å levere resultater på vegne av medlemmene.

Det er alltid spennende å komme tettere på medlemmer og de lokalsamfunn de opererer i til daglig. Administrasjonen og styret la derfor denne gangen styre- og strategisamling til Hammerfest, der styremedlem Gudrun Rollefsen tok imot oss.
Gudrun er daglig leder i konsernet Hammerfest Energi, og var også en del av Energikommisjonen, som 1. februar i år la frem rapporten «Mer av alt – raskere». Nettopp behovet for å få raskt på plass infrastruktur og grunnleggende behov fikk Hammerfest merke etter andre verdenskrig. Gjenreisingen av byen skjedde raskt, noe vi fikk et ytterligere innblikk den dramatiske historien under vårt besøk til Gjenreisingsmuseet.

Kraftproduksjon siden 1946

Vi fikk også et besøk til kraftstasjonen i Hammerfest som ble satt i drift i 1946, og som fortsatt produserer rundt 5 GWh i året. Kraftstasjonen ble bygget etter at den forrige ble ødelagt av tyskerne i 1944, den som ble etablert allerede i 1891 og som produserte strøm til de første gatelysene i Norge.
Hammerfest viste seg fra en vinterlig side, med både nysnø og kuldegrader. Det illustrerer også de store forskjellene vi har i landet vårt. Samtidig er det flere utfordringer som er felles for selskapene i distriktene og i områder med utfordrende vær og typografi.
Det er riktig som Energikommisjonen påpeker; vi trenger virkelig mer av alt, altså både produksjon og nett – raskere. Med forventninger om en enorm forbruksvekst i form av ny industri og elektrifisering, er det også i nord behov for mer kraftproduksjon, og ikke minst mer nett. Økt aktivitet fra Statnett er ikke bare et ønske, men et krav, for å kunne legge til rette for mer produksjon og mer industri.

Jobber videre for våre medlemmer

Det er en situasjon som en rekke av våre medlemmer kjenner på, og som vi også tok med oss inn i de strategiske diskusjonene om hvordan vi i Samfunnsbedriftene Energi fortsatt kan jobbe for våre medlemmer.
Et samspill mellom kraftselskap og lokalbefolkning er avgjørende over hele landet for å få til både effektiv og bærekraftig utbygging av nett, produksjon og ny industri. Dette kunne også reinsame Mikkel Sara fortelle mer om da vi la en felles middag til tradisjonsrike Mikkelgammen. Her påpekte reindrifteieren viktigheten av kommunikasjon og gjensidig forståelse for å få til både utvikling og utbygging, samtidig som man ivaretar natur og tradisjon.
Tilbake i konferanselokalene kunne styret og administrasjonen til slutt diskutere større strategiplaner for hvordan vi enda bedres skal få fremmet våre medlemmers beste. Der diskuterte vi blant annet hvordan vi skal ivareta et inntektsregime som ikke bare passer de største, men i høyeste grad er tilpasset våre medlemmer.
Gjennom medlemskapet i Samfunnsbedriftene Energi skal selskapene kjenne trygghet i at vi løfter frem de sakene som er viktige for de mindre og mellomstore kraftselskapene.
– Vi hadde nyttige diskusjoner om hvordan vi administrasjonen sammen med styret skal jobbe for å levere resultater på vegne av medlemmene. Vi er heldig som har gode folk i styret som gjør administrasjonen bedre, sier Truls Wickholm, direktør for Samfunnsbedriftene Energi.

Nettverk for produksjon, nett og bredbånd

Energi-teamet dykker også nærmere ned på detaljnivå for de ulike virksomhetsområder gjennom våre nettverk for henholdsvis nett, kraftproduksjon og bredbånd. I løpet av samlingen fikk styret en nærmere presentasjon av nettverkene og hvordan de fungerer.
Nettverkene er åpne for alle og vi oppfordrer med dette alle våre medlemmer til å se hva vi holder på med og om det kan være aktuelt å delta.
Her finner du mer informasjon om nettverkene og hvem som leder disse.

Les mer om

Mona Adolfsen
Bilde av næringspolitisk rådgiver Mona Adolfsen.
Næringspolitisk rådgiver
413 34 819
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern