Søk

Sikkerhetsavgiften må fjernes

Arnt-Einar Litsheim i halvfigur.
Fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
1. februar 2022

- På høy tid å fjerne sikkerhetsavgiften, den er konkurransevridende og bidrar ikke til å flytte gods fra vei til sjø, sier fagdirektør Arnt-Einar Litsheim i Norske Havner.

Kystverket har forslag til satser for losavgift og sikkerhetsavgifter for 2022 ute på høring.
- Norske Havner mener at staten må fjerne sikkerhetsavgiften. Sikkerhetsavgiften er en avgift norske rederier betaler for veitrafikksentraler på sjø, fortsetter Litsheim.
- Ved å fjerne denne avgiften og ta kostnadene over statsbudsjettet, så er dette et lite skritt i retning av mer like konkurransevilkår mellom transportformene. Like konkurransevilkår mellom vei, sjø, bane og luft, er vesentlig om en skal få til en bærekraftig transportsektor, fortsetter Litsheim
Kystverket har utarbeidet et forslag for avgiftssatser for 2022. Losavgiftene øker med om lag 5 prosent og sikkerhetsavgiftene med i overkant av 2 prosent.
- Situasjonen er at brukerne i dag betaler for 4 av 5 sjøtrafikksentraler, mens den ene betales fullt ut av staten. Norske Havner har over lengre tid hevdet at disse bør finansieres fullt ut av staten. En finansiering som heller ikke vil være i strid med noen EU-regler, sier Litsheim. En kan altså ikke bruke EU regler som alibi for manglende politisk vilje her, poengterer Litsheim.
- Hvis sentrale myndigheter ønsker mer likeverdige konkurransevilkår mellom transportformene, og dermed bidra i en mer bærekraftig retning, så er tiden overmoden med å ta det finansielle ansvaret for den virksomheten som finansieres gjennom sikkerhetsavgiften, avslutter Litsheim.
Les høringssvaret fra Norske Havner

Les mer om

Last ned

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern