Søk

Stortingsmelding om bærekraftsmålene:

Sjøtransport er en viktig del av løsningen

Omlasting av containere i havn.
Illustrasjonsbilde av containeromlasting i Orkanger. (Foto: Trondheim Havn)
|
Publisert:
14. januar 2022

- Det ligger et stort potensial i økt godstransport langs kysten, men det krever innføring av veiprising og sterkere virkemidler for godsoverføring, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Denne uka leverte Samfunnsbedriftene sitt høringssvar til stortingsmeldingen om bærekraft som Erna Solbergs regjering la frem før sommeren.
Stortingsmeldingen er regjeringens plan for hvordan Norge skal nå FNs bærekraftsmål innen 2030, og meldingen skal nå behandles i Stortinget.
– Det er bare åtte år til bærekraftsmålene skal være innfridd. Derfor er det helt nødvendig at regjeringen gjør investeringer i en bærekraftig og god infrastruktur, sier Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
– Vi ønsker å bidra til at Norge når bærekraftsmålene. Men det krever at regjeringen og Stortinget er villige til å iverksette nødvendige tiltak, sier administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.

Grønn transport

I høringssvaret til regjeringen lister Samfunnsbedriftene opp en rekke tiltak som kan bidra til at vi når bærekraftsmålene. Blant dem er å gjøre sjøtransport konkurransedyktig med veitransport.
– I dag står transportsektoren for 60 prosent av klimagassutslippene i ikke-kvotepliktig sektor. Samtidig vet vi at sjøtransport har betydelig lavere utslipp enn veitransport, sier Brevik.
- Allerede med dagens skipsteknologi er den 50-70 prosent lavere. Det ligger et stort potensial i økt godstransport langs kysten, men det krever innføring av veiprising og sterkere virkemidler for godsoverføring.

Les mer om

Last ned høringssvar

Last ned høringssvaret fra Samfunnsbedriftene

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern