Søk

Nytt lovarbeid settes i gang:

Skal bemanningsbyråer forbys?

Arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) og resten av regjeringen skal legge frem et lovarbeid om bemanningsbyråer. Foto: Arbeiderpartiet
Publisert:
11. november 2021

– Å få slutt på innleie som fortrenger faste stillinger er en ambisjon som står ved lag, sier arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap).

Før valget lovet Arbeiderpartiet i sin hundredagersplan å forby innleie som fortrenger faste stillinger, og en styrket venstreside i Stortinget vil ganske sikkert komme med flere radikale forslag som innebærer mindre innleie og sterkere vern for arbeidstakere.
Allerede i den muntlige spørretimen i Stortinget i går fikk arbeids- og inkluderingsminister Hadia Tajik (Ap) spørsmål fra Rødts Mímir Kristjánsson om forbud mot bemanningsbransjen. Partiet har også fremmet et representantforslag om dette som ligger til behandling i Stortinget.
Der bekreftet Tajik at de fortsatt har ambisjoner om å få en slutt på innleie som fortrenger faste stillinger.

Faste ansettelser som hovedregel

Muligheten til å innleie arbeidstakere i kortere perioder og bruk av bemanning byrå er en viktig fleksibilitet for arbeidsgivere.
– Våre bedrifter har behov for både midlertidige ansettelser og ha mulighet til å bruke bemanningsbyråer, selv om hovedregelen om faste ansettelser er en selvfølge, sier forhandlingsdirektør Barbro Noss i Samfunnsbedriftene.
– Vi støtter den nye regjeringen i at faste stillinger skal være normalen, men i dag er faste stillinger faktisk normalen. Mindre enn to prosent av arbeidsstokken går gjennom bemanningsbransjen, og byggebransjen utgjør en stor del av denne kaka, sier hun.
Forskningsstiftelsen Fafo kom i oktober ut med nye tall (2019) for omfanget av inn- og utleie i norsk arbeidsliv. De viser at bruk av bemanningsbyråer innen helse er nede på 1 prosent, kontorstillinger ca. 1,5 prosent, mens bygg- og anleggsbransjen – der det er desidert størst utfordringer med innleie – ligger på 7-8 prosent.

Forbud mot bemanningsbyrå?

Regjeringen skal nå se på lovene som angår bemanningsbyråene, og de vil særlig vil dreie seg om tre forhold: At innleie skal begrenses til reelle vikariater, mellom produksjonsbedrifter eller etter avtale med fagforeninger med innstillingsrett.
De to første punktene innebærer at en vikar må være vikar for en navngitt ansatt, samt at bedrifter ved behov kan låne ansatte av andre bedrifter i samme bransje. Det er mer uklart hva adgangen til avtale med fagforeningene vil innebære.
– Vi vil se nærmere på denne problematikken frem til regjeringen sender lovarbeidet ut på høring. Vi kommer til å lytte til våre medlemsbedrifter før vi lander en endelig konklusjon om hva vi skal mene om bemanningsbyråene, avslutter Noss.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern