Søk

Slik løser vi den varslede arbeidskraftkrisen

Skal Norge ha verdens høyeste sykefravær?

NAVs statistikksjef skisset opp noen av utfordringene på det norske arbeidsmarkedet fremover. Her på scenen under Samfunnsbedriftenes årskonferanse den 18. juni. Foto: Nico Biørn-Lian
|
Publisert:
18. juni 2024

En god seniorpolitikk og en større vilje til å satse på de som står utenfor. Det er to av tingene som NAVs statistikksjef Ulf Andersen holdt frem på årskonferansen vår. Han snakket også om elefanten i rommet.

Om vi klarer å løse fem store utfordringer, kan vi avlyse den varslede arbeidsmarkedskrisen i kjølvannet av eldrebølgen. Det var statistikksjefens hovedbudskap på årskonferansen den 18. juni på Munchmuseet i Oslo.
Og Andersen snakket til et lydhørt publikum. For alle vet det jo: Befolkningen blir bare eldre og eldre. Det kan svekke velferden.

Færre forsørger flere

I dagens Norge er det i snitt 3,7 yrkesaktive bak hver senior, påpekte han. Og frem mot 2050 vil denne forsørgerbrøken bli 2,4. I mange utkantkommuner vil den gå helt ned til 1,3.
Tallene gjenspeiler at vi blir eldre, noe som jo er positivt. Men de skyldes også at en stadig større andel av den yrkesaktive befolkningen står utenfor både arbeidslivet og utdanning. Og det er et stort problem.
For å takle denne enorme endringen, må vi både bli flinkere til å få folk i jobb, og til å beholde folk i jobb. Vi må løse fem store utfordringer, betonet Andersen.

Likere muligheter

For det første må vi prøve å rette opp skjevhetene i barn og unges oppvekstsvilkår. For omgivelsene har mye å si. Manglende deltagelse i yrkeslivet, manglende utdanning, mottak av sosialytelser, helseutfordringer – alt dette går ofte i arv.
For det andre må vi øke andelen som fullfører utdanning. I dagens Norge er det én av fem som ikke har utdanning ut over grunnskolen. Det er hele 900.000 mennesker.
Disse folkene utkonkurreres lett, og har dobbelt så høy ledighet som andre. Jobbene de kunne ha hatt, har også forsvunnet til lavkostnadsland eller blir erstattet av kunstig intelligens.

Sykefraværet er høyt

For det tredje har Norge verdens høyeste sykefravær. Det er ikke bare store ord, det er et målbart faktum. Og det gjør at vi mister 170.000 årsverk per år.
Sverige har til sammenligning 60 prosent av vårt sykefravær. Men nordmenn er neppe sykere enn svensker, påpekte Andersen. Og problemene forplanter seg.
For mange av de langtidssykemeldte havner til slutt på uføretrygd. I dag har vi nær 370.000 uføretrygdede. Det utgjør over 10 prosent av den norske befolkningen i yrkesaktiv alder.

Mange står utenfor

For det fjerde står nå én av fem i yrkesaktiv alder helt utenfor både arbeidslivet og utdanningssystemet. Over halvparten av disse mottar en helserelatert ytelse. Og én av tre er født utenlands. Alle disse menneskene må vi tenke på som en arbeidskraftressurs, vektla Andersen.
For det femte går folk tidlig ut av arbeidslivet. Dersom alle i Norge jobbet ett ekstra år, ville det gi 40 milliarder i samfunnsøkonomisk gevinst – årlig.
– Hvis vi løser disse fem utfordringene, så løser vi den demografiske utfordringen.

Løsningene finnes

Det å føde flere barn og øke arbeidsinnvandringen kan være en del av løsningen. Men begge deler kan vise seg vanskelig fremover, påpekte statistikksjefen.
Derfor må vi også satse på en blandingscocktail av virkemidler. Vi må ta bedre vare på de vi har i jobb, få flere inn i utdanning, øke inkluderingen, utnytte arbeidskraftressursen og få folk til å stå lenger i jobb – blant annet gjennom en god seniorpolitikk.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern