Søk

Kartlegging hos medlemmene

Skatt og politisk usikkerhet begrenser ny vannkraft

|
Publisert:
30. august 2023

Lokal motstand, kraftpris og tilgang til kraftnett er viktige faktorer for ny kraftproduksjon, men skatt og uforutsigbare nasjonale rammer topper listen av utfordringer for ny kraftproduksjon ifølge ny undersøkelse.

Norge står i en krevende energiomstilling for å nå klimamålene og ny kraft må produseres innen en kort tidsramme. Energikommisjonen mener Norge må bygge ut hele 40 TWh med ny kraft innen 2030. Samfunnsbedriftene Energi representerer nær 150 mindre og mellomstore energiselskap i hele landet. Vi har tatt temperaturen hos våre kraftprodusenter for å høre hva de tenker om kraftutbyggingen i sine områder fremover.

Lite ny kraft på vei

Undersøkelsen viser at over halvparten av kraftprodusentene til Samfunnsbedriftene Energi har nye kraftprosjekter i drift innen de neste fem årene. Dog er de fleste prosjektene i småskala, og under 50 GWh. Utover de neste fem årene, blir horisonten fort mørkere. På lenger sikt er det få nye kraftprosjekter på gang.
Kraftprodusentene melder om flere grunner til at det er få nye prosjekter på gang. Blant annet blir mangel på saksbehandlingskapasitet, vern av natur, skatteregler, manglende nettkapasitet og lokal motstand trukket fram av som eksempler.

Skatt og usikkerhet

Likevel peker over halvparten på utforutsigbare nasjonale rammer som den største flaskehalsen for at større utbygging av vannkraft i Norge. Nærmere 80 prosent svarer også at de har gjort endringer som følge av de svært volatile prisene.
– Når usikkerheten i markedet og politisk er så høy, så må vi finne andre verktøy for å sikre langsiktig investeringer i fornybar energi, sier Truls Wickholm direktør for Samfunnsbedriftene Energi.
Samtidig, svarer tett opp mot halvparten av respondentene at skattereglene er en begrensende faktor for mer vannkraft. Enda flere sier at de har gjort helt eller delvis endringer i sine kraftutbyggingsplaner etter at regjeringen lanserte nye skatteregler, høsten 2022.
– Det er uheldig at ren vannkraft blir beskattet hardere enn skitten fossil energi. Det fører naturlig til stans av vannkraftprosjekter. Vi må legge til rette for mer fornybar produksjon, med stabile rammer i bunn, sier Wickholm
Et par lyspunkter kommer likevel frem i undersøkelsen. Flere av produsentene som ikke har produksjonsplaner i dag, sier at det er sannsynlig at de vil vurdere ny produksjon i fremtiden.
– Dette viser at vi må få på plass gode rammebetingelser for næringen først, om vi ønsker mer fornybar kraft. Man bør starte med å utforme en nasjonal energiplan, sier Wickholm.

Vindkraft er krevende

I undersøkelsen har Samfunnsbedriftene spurt kraftprodusentene om planer og barrierer for de ulike fornybare teknologiene. Resultatene viser at utbygging av vindkraft er svært krevende.
Det er få av våre medlemmer som melder tilbake at de har prosjekter på vindkraft. To tredjedeler oppgir at det ikke er aktuelt i deres område og peker på lokal motstand som den største årsaken til hvorfor dette er tilfelle.
– Lokal motstand er en utfordring som vi må møte. Vi tror en god løsning er økt lokal forankring gjennom lokalt eierskap. Det er en mulighet for å dempe motstanden og få flere folk med på fornybarreisen for å skaffe den kraften som vi alle trenger, sier Wickholm.

Snuser på solkraft

Til tross for at de fleste av respondentene melder at utbygginger av vindkraft ikke er aktuelt, viser undersøkelsen at over halvparten av respondentene ser på muligheter for utbygginger av solkraft. De samme respondentene melder derimot om at dette er små skala prosjekter i første omgang.
Men solkraft møter også barrierer. Både økende lokal motstand og manglende nett blir trukket fram som flaskehalser av en tredjedel.
– Det er veldig positivt at flere ser på solkraft. Men vi ser at nok nett er en utfordring som må løses. Det er på tide at nettselskapene får ta mer risiko til å forskuttere nettet, slik at mer solkraft kan kobles opp fortere, sier Wickholm.
Hovedfunnene i undersøkelsen finner dere her.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern