Søk

NOU 2022:20 Et helhetlig skattesystem

Skatter og avgifter skal gi mer sirkulær økonomi

Trygve Slagsvold Vedum tar i mot rapport fra Ragnar Torvik.
Finansminister Trygve Slagsvold Vedum mottar utredningen fra utvalgsleder Ragnar Torvik. Foto: Regjeringen.no
|
Publisert:
19. desember 2022

En ny offentlig utredning fra Skatteutvalget ble levert like før jul. Utvalget anbefaler en bred utredning av tiltak for å fremme kretsløpsøkonomien.

Skatteutvalget har utredet skattesystemet. Der tar man blant annet for seg virkemidler for sirkulærøkonomien. Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs har gitt innspill om å se økonomiske og regulatoriske virkemidler i sammenheng for at de skal få ønsket effekt.

Mer kunnskap om skatt og kretsløp

Utvalget understreker at sirkulærøkonomi er et relativt ungt fagfelt. De peker på et stort kunnskapsbehov, og anbefaler en bred utredning av tiltak for å fremme ​sirkulære aktiviteter.
De mener at tiltak på skatte- og avgiftssiden må vurderes opp mot andre tiltak, blant annet direkte reguleringer og informasjonstiltak. Gitt Samfunnsbedriftenes innspill, er vi da også svært godt fornøyd med en slik innstilling fra utvalget.

Må bli rimelig å gi bort overskuddsvarer

Videre anbefales også utreding av endringer i plikten til å betale skatt og merverdiavgift på varer som gis bort, for å hindre at bedrifter destruerer varer fremfor å gi dem bort til veldedige formål.
-Vi ga Skatteutvalget innspill om denne problemstillingen sammen med en rekke andre aktører, sier direktør Svein Kamfjord i Samfunnsbedriftene Avfall og ressurs.
-Vi har lenge etterlyst økt bruk av redusert merverdiavgift og skattetiltak for å få fortgang på sirkulærøkonomien. Dette henger tett sammen med andre virkemidler som for eksempel produsentansvar, og er helt nødvendig hvis Norge skal bli mer sirkulært.
-Vi kommer til å jobbe for at denne utredningen kommer raskt på plass, og at alle relevante virkemidler blir vurdert.

Anbefaler tekstilavgift

Skatteutvalget anbefaler også en tekstilavgift som kan bidra til å redusere natur- og miljøproblemene som oppstår i de tekstilproduserende økonomiene som har mindre utstrakt miljøprising og regulering.
En slik tekstilavgift skal også bidra til å redusere helse- og miljøskader som oppstår i Norge som følge av et høyt forbruk av tekstiler.

Ønsker å utvide forbrenningsavgiften

Utvalget ønsker en økt sats på forbrenningsavgiften til den generelle satsen for ikke-kvotepliktige utslipp.
I tillegg argumenterer de for en utvidet forbrenningsavgift som også priser andre eksterne kostnader for samfunnet som følge av avfallsforbrenning. Eksempler på dette er lokal forurensning og giftutslipp.
-Vi regner med at bransjen involveres på en god måte i utredningen. Vi kommer til å legge vekt på opplysning omkring effekten av forbrenningsavgift, og hvordan den bør endres for å ha effekten politikerne venter seg – og da særlig med tanke på ønsket om reduserte mengder sendt til forbrenning, sier Kamfjord.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern