Søk

Veileder for håndtering av bekymringsmeldinger

Slik bør brann og redning håndtere en bekymringsmelding

En mannlig brannkonstabel kikker inn i en ovn med lommelykt for å inspisere.
Bekymringsmeldinger kan skape moralske dilemmaer for ansatte i brann og redning. Illustrasjonbilde. Foto: Rogaland brann og redning IKS
|
Publisert:
23. august 2023

Med bidrag fra Samfunnsbedriftene har DSB utarbeidet en veileder for hvordan ansatte i brann og redning går frem ved bekymringsmeldinger om folk og forhold som kan skape en risiko for brann.

- Den beste måten å bekjempe en brann på, er å sørge for at den aldri starter, sier direktør Øistein Gjølberg Karlsen i Samfunnsbedriftene Brann og redning.
- Da er det svært viktig å følge opp risikoutsatte personer, som kan sette både seg selv og andre i fare. Og med denne veilederen har vi nå fått et nyttig redskap.
- Jeg vil takke DSB (Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap) for godt samarbeid. Vi i Samfunnsbedriftene har bidratt gjennom hele prosessen og kommet med en rekke innspill underveis.

Følge opp bekymringsmeldinger

Veilederen tar for seg hvordan ansatte i brann og redning bør gå frem for å:
  • undersøke, vurdere og evaluere bekymringsmeldinger
  • organisere arbeidet internt og skape samarbeid med andre instanser
  • føre tilsyn med forholdene som utløste bekymringen
  • håndtere taushetsplikten til de involverte.
- Veilederen skal bidra til at man vet hva man skal gjøre med en bekymringsmelding. Det gjelder både forhold som brannkonstablene avdekker selv, og forhold som meldes inn av andre, for eksempel helse- og omsorgsarbeidere.

Gir viktige avklaringer

- Alle brann- og redningsvesen må ha rutiner for å håndtere bekymringsmeldinger på en god måte. Og denne veilederen avklarer ting som det tidligere har vært mange spørsmål rundt.
- Det gjelder blant annet hvordan man skal arkivere bekymringsmeldinger, og hvordan man skal vurdere en persons «bo-kompetanse». Det er også en egen del med «ofte stilte spørsmål».
- Vi håper at denne veilederen får god spredning, og at dette viktige temaet blir satt på dagsordenen i brann- og redningstjenestene rundt omkring i hele landet.

Les mer om

Dynamisk veileder
Dette er første versjon av veilederen. Det kan derfor dukke opp situasjoner og scenarier som den ikke dekker.
Om ansatte i brann og redning ser mangler i veilederen, så oppfordrer vi til å ta kontakt med Samfunnsbedriftene. Vi videreformidler til DSB.
Send i så fall gjerne en e-post til Øistein Gjølberg Karlsen
Last ned veilederen:
Brann- og redningsvesenets håndtering av bekymringsmeldinger

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern