Søk

Standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg

Montør i kran ved strømmast.
Foto: Ontonic/Unsplash
Skrevet av:
Asle Strand
|
Publisert:
22. februar 2022

Her finner du standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg. Avtalene er grundig revidert i 2020-21.

Avtalen erstatter tidligere standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag.
Kontaktperson: Asle Strand, 466 50 888
Formålet med denne veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til Grunneieravtale Kabelanlegg.
Avtalen er egnet til å kunne brukes uavhengig av spenningsnivå, og overfor alle typer eiendommer. Avtalen vil i første omgang komme til anvendelse på nye anlegg.
I forbindelse med endring eller utvidelse av rettigheter kan det være en fordel for begge parter å få avtaleforholdet over på en ny avtalemal. Eksempelvis kan avtalen også nyttes som mal ved behov for utvidelser av byggeforbudsbeltet.
Avtale for luftledningsanlegg
Veileder til luftledningsanlegg
Avtale for frittstående nettstasjon
Veileder for frittstående nettstasjon
Standardavtale for jordkabel
Veileder til jordkabel

Gamle avtaler

Grunneieravtale

Rydding av grunn - vis hensyn!

I oppfølgingen av pålegg om rydding av linjer, ber vi våre medlemmer om å utvise skjønn og hensyn til grunneiernes rettigheter. Standardavtale, som vi har inngått med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag, tar utgangspunkt i rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspentlinjer.
I flere tilfeller er det oppstått konflikt mellom grunneier og nettselskap, fordi tidligere avtale også hadde en henvisning til Standard tilknytningsavtale, som bl.a. berører forholdet til grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom uten at disse er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf. Det betyr at nettselskap har benyttet samme prinsipper for rydding av lavspentlinjer, som for høyspent.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern