Søk

Mal for avtale:

Standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg

Montør i kran ved strømmast.
Foto: Ontonic/Unsplash
Publisert:
14. desember 2023

Her finner du standardavtale for rettigheter til grunn og luftledningsanlegg. Avtalene er grundig revidert i 2020-21.

Avtalen erstatter tidligere standardavtale "Rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspenningsluftlinjer" er inngått med Norges Skogeierforening og Norges Bondelag.
Formålet med denne veilederen er å gi utfyllende informasjon og knytte kommentarer til Grunneieravtale Kabelanlegg.
Avtalen er egnet til å kunne brukes uavhengig av spenningsnivå, og overfor alle typer eiendommer. Avtalen vil i første omgang komme til anvendelse på nye anlegg.
I forbindelse med endring eller utvidelse av rettigheter kan det være en fordel for begge parter å få avtaleforholdet over på en ny avtalemal. Eksempelvis kan avtalen også nyttes som mal ved behov for utvidelser av byggeforbudsbeltet.
Avtale for luftledningsanlegg
Veileder til luftledningsanlegg
Avtale for frittstående nettstasjon
Veileder for frittstående nettstasjon
Standardavtale for jordkabel
Veileder til jordkabel

Gamle avtaler

Grunneieravtale

Rydding av grunn - vis hensyn!

I oppfølgingen av pålegg om rydding av linjer, ber vi våre medlemmer om å utvise skjønn og hensyn til grunneiernes rettigheter. Standardavtale, som vi har inngått med Norges Skogeierforbund og Norges Bondelag, tar utgangspunkt i rettigheter og plikter ved bygging, drift og vedlikehold av høyspentlinjer.
I flere tilfeller er det oppstått konflikt mellom grunneier og nettselskap, fordi tidligere avtale også hadde en henvisning til Standard tilknytningsavtale, som bl.a. berører forholdet til grunneier eller andre som disponerer rettigheter over en eiendom uten at disse er identisk med installasjonseier. Forholdet mellom nettselskapet og disse reguleres også av standard tilknytningsvilkår, når dette fremgår av den enkelte paragraf. Det betyr at nettselskap har benyttet samme prinsipper for rydding av lavspentlinjer, som for høyspent.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern