Søk

Strømstøtte til næringslivet må treffe

Bilde av Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene.
Administrerende direktør Øivind Brevik i Samfunnsbedriftene. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
23. august 2022

KS og Samfunnsbedriftene er positive til strømstøtte som inkluderer næringskunder, men er tydelige på at denne må tilpasses slik at den treffer riktig. – Det må fortsatt ligge en sterk motivasjon i å investere i energieffektive løsninger.

Høye strømpriser er utfordrende for svært mange i Sør-Norge for tiden. Ikke minst gjelder dette for industri og næringsliv som per i dag ikke er inkludert i noen form for støtteordninger. Fra mange hold ropes det nå etter strømstøttemodeller som også inkluderer næringskunder som er sterkt berørt av de uforutsigbare og vedvarende høye prisene. Det vil regjeringen nå se nærmere på, hvilket er positivt.
I et brev til OED, understreker samtidig Gunn Marit Helgesen, styreleder i KS, og Øivind Brevik, administrerende direktør i Samfunnsbedriftene, at det er viktig å få til en ordning som treffer og som samtidig ivaretar incentivene til strømsparing og effektiv drift.
– Næringer som allerede i forkant har tatt investeringer for å redusere energiforbruket og næringer som i forkant har inngått fastprisavtaler for å sikre seg mot svingninger i markedet, må sitte igjen med en opplevelse av å ha handlet rett. Ikke minst må det fortsatt ligge en sterk motivasjon i å investere i energieffektive løsninger, sier Brevik.

Ingen permanent løsning

Det kan derfor verken være noen automatikk i ordningen eller være noen permanent løsning. Det må legges opp til en ordning som treffer de som trenger det absolutt mest. Etter vår oppfatning vil dette særlig være mindre bedrifter som ikke har hatt mulighet til å tidligere inngå fastprisavtaler eller gjøre energieffektiviserende tiltak, eller som ikke kan forventes å ha kunnskap om hvordan markedet fungerer og derfor ikke har kunnet gjøre nødvendige tiltak i forkant. Dette er særlig bedrifter som bruker mindre enn 100.000 kWh i året.
I tillegg er det trolig en rekke andre virksomheter som kan ha behov for direkte eller indirekte tiltak.
– Vi bidrar gjerne i arbeidet med å identifisere sårbare virksomheter. Her skal vi imidlertid fremheve at det er vesentlig at sparingsinsentivet fortsatt er så sterkt som mulig, også med strømstøtte til bedriftene. Det skal klart lønne seg å redusere strømforbruket maksimalt. Som et bidrag til dette, kan man vurdere at terskelen for støtte heves noe sammenlignet med innslagspunkt og støttesats til husholdninger.
KS peker i tillegg på at de høye strømprisene også gir store utslag for en del kommunale virksomheter, og ber at man vurderer en egen ordning for særlig utsatte kommuner som ikke nyter godt av inntekter fra egen kraftproduksjon.

Nettselskapene kan igjen bli løsningen

I brevet til OED påpeker også Samfunnsbedriftene at valg av tiltak og endelig modell vil legge premissene for gjennomføring av ordningen. Det vil trolig være naturlig å bruke nettselskapene til håndtering av en støtteordning for næringsvirksomhet, på tilsvarende måte som de håndterer støtten til husholdninger.
– Dersom dette er aktuelt ber vi imidlertid om at representanter for slike virksomheter blir involvert tidlig i arbeidet for å sikre smidig gjennomføring, samt at de ikke ubetydelige ekstrakostnadene som eventuelt oppstår blir dekket, påpeker Brevik.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern