Søk

Styreevaluering

Mann som ser tankefullt inn i kamera.
Et styre bør med jevne mellomrom evaluere sin egen innsats. Foto: Ayo Ogunseinde
Publisert:
9. april 2018

Med jevne mellomrom bør man gjøre en evaluering av styrets arbeid.

«Styret og styrearbeid er mer enn en pålagt oppgave, og et godt fungerende styre kan være en ressurs for virksomheten», skriver Altinn på sine sider. Et godt og kompetansesammensatt styre, dvs. et styre som er sammensatt med ulik erfaringsbakgrunn, gir et selskap gode forutsetninger for å lykkes med å oppnå formålet til eierne. Jevnlig evaluering av styret kan sikre effektivitet, utvikling og godt samarbeid – til selskapets beste. I KS sine anbefalinger om eierskap, selskapsledelse og kontroll, er det anbefalt (anbefaling nr. 12) en årlig evaluering av styret. Det kan være fordelaktig at en slik evaluering planlegges på et tidlig tidspunkt og at dette settes inn i styrets årshjul.

Hva er hensikten med en styreevaluering?

Hovedformålet med å gjennomføre en styreevaluering er å bidra til positiv utvikling for selskapet og styrke styret som et kollegium. For et styre innebærer dette en god sammensetning av kunnskap og kompetanse. Kunnskap og kompetanse er dynamiske faktorer. Forenklet sagt vil det si at det som var riktig for selskapet i går – ikke nødvendigvis er riktig i dag, og behovet for kompetanse kan endres i takt med selskapets utvikling. Endringer i teknologi, marked eller tjenester kan være slike faktorer.
En årlig styreevaluering er et godt verktøy for å kartlegge hvor styret er, og hvor styret ønsker å være. Det er mange punkter en evaluering bør ta for seg i tillegg til kompetansesammensetningen. Det handler om hvorvidt styret fungerer som et team, om styret som sådan har god nok kjennskap til selskapets virksomhet og hvilke regler som gjelder for selskapet, om man har god rolleforståelse og kjennskap til krav til styrer, styrearbeid, m.m.
I tillegg kan det være et nyttig verktøy for en eventuell valgkomité i vurderingen av kompetansesammensetningen til det sittende styret. Forenklet sagt kan man si at hensikten med styreevaluering er verdiskaping.

Hvordan gjennomføre en styreevaluering?

Det er styret selv som skal ta initiativ og styre prosessen med styreevalueringen. Dette fordi det er styret som har ansvar for å sørge for forbedring og utvikling av styrearbeidet. Det hender at eierne stiller krav i eierskapsmeldingen eller eierstrategien om at selskapene skal foreta en årlig styreevaluering.
For at styreevalueringen skal ha en verdi, er det viktig at evalueringen tilpasses det enkelte selskapet. Det kan være enkelte faktorer som bør være faste måleparametere, slik at utviklingen av styret kan måles fra år til år. Dette vil gjøre det lettere å identifisere tilfredshet eller mindre tilfredshet på aktuelle temaer. En annen side av gjennomføringen kan være mer fokusrettet mot tidsaktuelle problemstillinger i selskapet, fokus på strategi og bærekraft, forholdet til eiere og innbyggere som skal motta eventuelle tjenester, rolleforståelse og annet.
Den praktiske gjennomføringen av evalueringen kan styresekretær eller administrasjonen forberede og bistå styret med. Eventuelt kan selskapet benytte ekstern bistand til gjennomføringen, tolkningen og oppsummeringen av resultatene. Samfunnsbedriftene tilbyr både utarbeidelse og den praktiske gjennomføringen av styreevalueringen. For eksempel det som måtte gjelde:
  • Administrasjon av styreevalueringen – inkludert digital og anonym gjennomføring.

  • Metodikk i styreevalueringen og forslag til evalueringsspørsmål.

  • Tolkning av resultatene/sparringspartner.
Vi har hjulpet flere medlemmer med styreevaluering. Ta kontakt, så hjelper vi deg med neste styreevaluering.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern