Søk

Ekspertbistand ved langtidssykefravær:

Sykefravær kan følges opp med eksperthjelp

Hånd som tar imot en utstrakt hånd.
Arbeidsgiver kan søke om tilskudd til ekspertbistand etter å ha blitt enige med arbeidstaker og NAV om at dette er veien videre. Foto: Rémi Walle
|
Publisert:
25. september 2019

Nå kan arbeidsgivere søke NAVs arbeidslivssentre om tilskudd til ekspertbistand for å håndtere saker der ansatte har lange eller gjentagende sykefravær.

Formålet med tilskuddet er å løse problemer som leder til sykefravær for arbeidstakere.
- Det er når bedriftsinterne tiltak og andre relevante støtteordninger er prøvd ut eller vurdert at det er hensiktsmessig å koble på en ekspert, sier Bjørg Åse Wølneberg, rådgiver i KS Bedrift Arbeidsgiverservice.
Ordningen skal bidra til å få flere ansatte ut av sykefravær og tilbake i arbeid. Tilskuddet skal også støtte opp om det pågående arbeidet med å forebygge og redusere sykefravær, i tråd med den nye IA-avtalens mål.

Eksperten skal bistå

Eksperten er en person med offentlig godkjent utdanning eller autorisasjon på sitt område. Vedkommende skal kunne hjelpe med å avklare og finne en løsning for arbeidssituasjonen ved å vurdere og forstå bakgrunnen for sykefraværet.
Det er arbeidsgiver som skal ta stilling til hva slags ekspertbistand som trengs, og det er arbeidsgiver som skal finne en slik ekspert, påpeker Wølneberg.

Arbeidstaker og NAV må være enige

Arbeidsgiver kan søke om dette tilskuddet etter å ha blitt enige med arbeidstaker og NAV om at dette er veien videre. Søknaden skal inneholde en beskrivelse av den ekspertbistanden som planlegges gjennomført.
Har du spørsmål om ordningen og bruken av den, kan du kontakte NAV arbeidslivsenter i din region.

Hva slags bistand dekkes?

§ 3 i forskrift om tilskudd til ekspertbistand definerer hva innholdet i ekspertbistanden kan være. Målet er å bistå arbeidstaker og arbeidsgiver i en uhensiktsmessig arbeidssituasjon som kan medføre sykefravær.
Det handler om å se nye muligheter ved for eksempel å gjennomføre en arbeidsplassvurdering. Og det handler om å bistå i saker hvor det kan ligge en konflikt eller opplevelse av konflikt til grunn.

Hva dekkes ikke?

I § 4 i forskriften går det frem hva bistanden ikke dekker. Tiltak som ikke dekkes er slike tiltak som kan dekkes etter folketrygdloven § 10-5, jf. § 10-7, lese- og sekretærhjelp for blinde og svaksynte og tolkehjelp for hørselshemmede, bruk av bedriftshelsetjeneste, helsetjenester fra spesialisthelsetjenesten og kommunehelsetjenesten, arbeidsmarkedstiltak eller bistand fra Arbeids- og velferdsetaten.

Utgifter refunderes

Ordningen er en refusjonsordning som innebærer at arbeidsgiver må dekke utgiftene for deretter å få refundert fakturerte kostnader.

Maksbeløpet for refusjon er 20.000,- kroner per tilfelle. Dette inkluderer reiseutgifter og utgifter til kost og losji i forbindelse med bruken av eksperten.

Slik søker du:

Søknaden finner du her på Altinn og sendes fortløpende i inneværende IA-periode (2019-2022), som er den perioden forskriften gjelder for.

Den som søker på vegne av arbeidsgiver, må ha rollen «Helse, sosial og velferdstjenester» eller tilgang til enkelttjenesten «Søknad om tilskudd til ekspertbistand».

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern