Søk

Terje ber Terje om å vurdere reservekapasiteten

Terje Helleland i parkmiljø.
Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) har spurt olje- og energiminister Terje Aasland om muligheten til å iverksette tiltak for å øke kapasiteten i dagens kraftsystem. Foto: Mona Adolfsen
|
Publisert:
8. september 2022

Det er skrikende behov for økt nettkapasitet. Det bør helst komme så raskt som mulig. En løsning kan være å redusere reservekapasiteten i nettet, men det krever politiske signaler.

Norske nettselskap skal både sikre stabil strømforsyning og nok nett til alle som ønsker å tilknytte seg strømnettet. Det er ikke enkelt å imøtekomme med stadig økt etterspørsel etter nettkapasitet.
– Vi trenger nett, og det raskt, dette har vi tatt opp med myndighetene flere ganger og blant annet pekt på behovet for å forskuttere utbygging. Men nettutbygging tar uansett tid og det er derfor nødvendig å se på hvordan man kan utnytte dagens nett mer effektivt. En løsning kan være å ta litt høyere risiko ved å redusere reservekapasiteten som ligger i dagens nett, sier Cecilie Bjelland, direktør i Samfunnsbedriftene Energi.

Spørsmål fra Terje Halleland

Stortingsrepresentant Terje Halleland (FrP) har spurt olje- og energiminister Terje Aasland om muligheten til å iverksette tiltak for å øke kapasiteten i dagens kraftsystem med å åpne for å redusere krav om reserve-kapasitet i nettet fra dagens N-1 til N-0,9. Dette er en løsning Samfunnsbedriftene Energi støtter fullt ut.
Nettetplanleggingen i Norge har over tid tatt utgangspunkt i N-1 kriteriet, altså å til enhver tid ha ekstra linjekapasitet tilgjengelig dersom hovedlinjen skulle falle ut. Det kan sammenlignes med å ha et ekstra kjørefelt tilgjengelig i tilfelle skader på en veistrekning. Ved å endre til N-0,9, vil man ha reservekapasitet i nettet i 90 prosent av tiden, mens frigjøre 10 prosent av kapasiteten i områder hvor dette kan være forsvarlig ut fra nettet sin tilstand.

Liten økning i risiko mot økt kapasitet i nettet

Man øker risikoen noe, men ikke mye, for et strømutfall hos kundene. Flere nettselskap har tatt til orde for at dette er mulig og vil frigi muligheten for flere tilkoblinger i nettet i løpet av kort tid.
Halleland vil gjerne vite nærmere hva som skal til for at nettselskapene skal kunne gjøre nettopp dette grepet for å få på plass mer effekt raskt. Det samme gjelder for Statnett som i ovenforliggende nett også kjører på N-1 prinsippet.
I sitt svar viser Aasland til at det ikke er noe krav i dag for å ha N-1, men sier utover det ikke så mye om hva som kan gjøres for å bidra til at nettselskapene skal gjøre endringer.
Må få incitament
Samfunnsbedriftene Energi er kjent med at det er et ønske fra nettselskapene å kunne ta en noe større risiko. På grunn av fare for KILE-kostnader ved utfall er det likevel få incitamenter til å endre på praksisen som er gjort over år.
Halleland opplyser til Samfunnsbedriftene Energi at han oppfatter at nettselskapene ikke har den muligheten som statsråden skisserer og derfor ønsker at dette skal sees nærmere på. Den ballen håper vi olje- og energiminister Terje Aasland tar videre i sitt arbeide med å få på plass nett i tide.
Det haster.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern