Søk

Nytt studium i tunellsikkerhet starter opp høsten 2022

Tuneller skal bli sikrere ved at brann og redning øker kompetanse

Brannbil i tunell under brannøvelse.
Fra øvelse i tunell. Foto: Samfunnsbedriftene
|
Publisert:
30. juni 2022

«Tunell-landet» Norge må øke kompetansen om tunellsikkerhet. Ansatte i brann og redning kan nå delta i et nytt studietilbud fra Universitetet i Stavanger, med oppstart høsten 2022. Søknadsfrist: 25. august.

Det skjer både ulykker og branner i norske tuneller. Vi har hatt flere større branner i tuneller på Vestlandet hvor det har vært mer flaks og tilfeldigheter som har avgjort om liv har gått tapt eller ikke. Kompetansen på både å forebygge og å håndtere større ulykker og branner i tuneller er varierende i den norske brann- og redningstjenesten.
Samfunnsbedriftene Brann og redning har vært en av flere som har engasjert seg i disse problemstillingene, både på vei og bane. Vi sitter i en styringsgruppe for et nytt tunellsikkerhetsstudium ved Universitetet i Stavanger og målet er å starte opp med første kullet studenter fra høsten 2022.

For både nødetater og eiere

Dette studietilbudet henvender seg til ulike aktører som jobber med tunellsikkerhet både på eiersiden og hos nødetatene. Tverrfaglighet og erfaringsutveksling på tvers vil bli vektlagt underveis i studiet.
Vi vil oppfordre dere som har eller vil få tuneller i deres ansvarsområde til å vurdere og sende ansatte på dette studiet. Du finner mer informasjon om dette studiet under.

Info om studietilbudet

Tunnelsikkerhetsstudiet (TSS), 30 studiepoeng over to år. Et samarbeid mellom tunneleiere og andre med ansvar for tunnelsikkerheten - Er en nullvisjon for tunnel mulig eller umulig?
Gjennom TSS vil enhver kunne forstå tunnelsikkerhet på tvers av aktørene som jobber med tunnelsikkerhet. Det er den helhetlige forståelsen av tunnelsikkerhet, hvor det samtidig blir god anledning til å bygge nettverk på tvers av tunneleiere, rådgivere, entreprenører, forvaltere, myndigheter, nødetater og vesentlige brukergrupper.

Konkrete utbytter for ansatte i brann- og redningstjenesten

  • Kunne se egen rolle i tunnelsikkerhetsarbeidet
  • Å forstå muligheter og begrensninger med sikkerhetsanalyser for å kunne gjøre gode evalueringer av kvalitet.
  • Sikkerhetstiltakenes effekt og virkemåter
  • Mulighetene til å håndtere en hendelse i tunnel på en god måte, inklusive en brann
  • Kunne skille mellom tunnelkonsepter og relaterte sikkerhetsstrategier
  • Nettverksbygging blant deltakere og forelesere
Studiet vil være samlingsbasert. Det legges opp til 1 samling à 4 dager pr. modul. Vi vil ha som hovedmål at det skal være fysiske samlinger, men vurderer også tilby digital deltakelse på hele eller deler av studiet.

Les mer om

Fakta

Tunnelsikkerhetsstudiet ved Universitetet i Stavanger
Krav til forkunnskaper:
Generell studiekompetanse/ realkompetanse
Kostnader forbundet med studiet:
60.000,- + semesteravgift for 60 studiepoeng
Søknadsfrist og oppstart:
25. august 2022
Spørsmål?
Ta kontakt med Tonje I. Hansen eller Cathrine B. Tholo
Les mer om studiet

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern