Søk

Trafikksikkerhet:

Tungtransporten er på avveie

Kjell-Olav Gammelsæter og Bernt C. Lind-Aaby i halvfigur med havnebasseng i bakgrunnen.
Sjøfrakt kan berge liv om den erstatter tungtransport på vei, mener direktør Kjell-Olav Gammelsæter og fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner. Foto: Gerardo Poblete
|
Publisert:
11. januar 2022

Over halvparten av tunge kjøretøy som ble kontrollert i 2021 hadde feil og mangler. Useriøse aktører som jukser er en risiko for trafikksikkerheten og hindrer godsoverføring.

- I 2021 kontrollerte Statens vegvesen 79.856 tunge kjøretøy. Av disse hadde 43.168 feil og mangler, sier fagsjef Bernt C. Lind-Aaby i Norske Havner.
- Når man vet at tunge kjøretøy er involvert i hvert tredje dødsfall i trafikken, og at utbedring av tekniske feil halverer risikoen for ulykker, er det skremmende at over halvparten av kjøretøyene som blir kontrollert har feil og mangler.
Transportøkonomisk institutts (TØI) rapport «Tunge kjøretøy og trafikkulykker – Norge sammenlignet med andre land i Europa» stadfester at selv om Norge ligger helt i verdenstoppen når det gjelder trafikksikkerhet, ligger vi langt etter det som gjelder ulykker med tunge kjøretøy.

Høyere dødstall fra tungtrafikken

- At Norge har om lag 35 prosent flere drepte i ulykker med tunge kjøretøy per innbygger enn gjennomsnittet i Europa, viser en utvikling som går i feil retning, fortsetter Lind-Aaby.
I sitt innspill til NTP 2022-2033 skriver Statens vegvesen at de kontrollelementene som gir best trafikksikkerhet er teknisk tilstand, vinterutrustning, sikring av last og kjøre- og hviletid.
- Kontroll av tungekjøretøy er viktig for trafikksikkerheten, og beregninger fra transportøkonomisk institutt viser at utbedring av tekniske feil kan omtrent halvere risikoen for ulykker. Da er det smått utrolig at det ikke gjennomføres flere kontroller. 

Mer tilsyn og mer sjøfrakt

TØI-rapporten foreslår en helhetlig og koordinert innsats innenfor et spekter av tiltaksområder for å bedre trafikksikkerheten, herunder overføring av godstransport til sjø og bane, skjerpet kontroll av tunge kjøretøyers stabilitetsegenskaper og bedre samordning av tilsynsfunksjonene.
- Med transportveksten som er varslet, er dette en utfordring som myndighetene må ta på alvor. Derfor etterlyste Norske Havner flere kontroller og strengere sanksjoner i vårt innspill til NTP og en reell satsning på sjøtransport, avslutter Lind-Aaby.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern