Søk

Høring om skattrapport

Uenig med skatteutvalget om grunnrenteskatt

Skatteutvalgsleder Ragnar Torvik på pressekonferanse for NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem , 19. desember 2022
Foto: Skjermdump av skatteutvalgsleder Ragnar Torvik ved fremleggelse av rapporten 19.desember
|
Publisert:
19. april 2023

I forrige uke leverte Samfunnsbedriftene Energi våre innspill til Skatteutvalget. Vi mener at det er positivt at utvalget ser på en endring av grunnrenteskatten, men vi er uenig med deres konklusjon.

Dagens terskel for grunnrenteskatt, dvs grensen hvor man må betale en ekstra skatt, er satt til 10 000 kVa. Utvalget viser til at det er få vannkraftprosjekter som har blitt bygget i størrelsesorden mellom 10 000 kVa og 20 000 kilovoltampere (kVa). Utvalget mener dette er en klar indikasjon på at det skjer en skattetilpasning. Deres konklusjon å redusere skattetilpasning ved at grunnrenteterskelen senkes til 1500 kVa. Samfunnsbedriftene Energi mener ikke dette er en god løsning.
Les høringssvaret vår her:
Høringssvar til NOU 2022: 20 Et helhetlig skattesystem

Vil føre til mindre investeringer

Samfunnsbedriftene Energi mener tiltaket som utvalget skisserer vil bidra til mindre investeringer i fornybar energi. En nedjustering av grunnrenteterskelen vil først og fremst omfatte mange flere småkraftverk. De kraftverkene vil få større administrative kostnader enn i dag, i tillegg til en høyere skatt. Vi ser ikke hvordan vil være en gulrot til mer fornybar energi.
Samtidig er det en klar politisk risiko å være omfattet av grunnrenteskatt, da politikerne hvert år kan justere skattesatsen i statsbudsjettet ettersom hva de ønsker. Det gjør det mer risikabelt for virksomheter som ønsker å investere i fornybar energi som er omfattet av grunnrenteskatt.
I tillegg mener vi skattetrykket totalt sett for vannkraft er altfor høyt. Vannkraftverk betaler 90 prosent skatt, etter regjeringen innførte høyprisbidraget. Det er mye høyere enn tilsvarende 78 prosent skatt for fossil energi, og bidrar ikke til mer fornybar energi som samfunnet trenger i den grønne omstillingen.

Forslår en annen løsning

Samfunnsbedriftene Energi syntes det er bra at skatteutvalget ser på forbedringer av grunnrenteskatten. Utvalget peker på en viktig utfordring ved dagens grunnrenteordning som ikke bidrar til å ta ut potensialet for vannkraften. Utfordringen er altså at prosjekter rett over skatteterskelen blir nedjustert på grunn av det store skattebyrden man må betale ved å gå over grensen.
Samfunnsbedriftene Energi mener det er en klar løsning for denne utfordring: Innfør et bunnfradrag for grunnrenteskatten. Et bunnfradrag kan utformes på flere måter, men eksempelvis kan det utformes slik at man får et skattefradrag opptil dagens terskel. Kort forklart betyr det om man bygger et kraftverk som er akkurat over skatteterskelen, vil man bare betale grunnrenteskatt av den delen som overgår terskelen. I dag betaler man av all kraftproduksjonen, så fort man overstiger terskelen.
Samfunnsbedriftenes Nettverk for Kraftprodusenter frontet denne ideen tidligere og sendte et brev til Finansdepartementet i fjor sommer.
Les brevet fra Samfunnsbedriftenes Nettverk for Kraftprodusenter
Departementet har ikke svart på innholdet i brevet. Men de har derimot svart på et representantspørsmål fra Ane Breivik (V) som tok opp bunnfradrag for grunnrenteskatt i Stortinget. Svaret sa tydelig at departementet ikke vet hvordan et bunnfradrag vil slå ut. Med andre ord, bør man gjøre en utredning for hvordan skatten vil slå ut og hvor mye kraft man kunne fått ut ved et bunnfradrag. Det er bare synd at ekspertutvalget for skatt ikke dykket dypere i denne skatteutfordringen i sin skatterapport.

Les mer om

Kristian Dahl Larsen
Foto av næringspolitisk rådgiver Kristian Dahl Larsen. Foto: Jill Johannessen.
Næringspolitisk rådgiver
950 27 339
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern