Søk

Upopulære energibeslutninger – populære resultater

Bilde av Stortinget.
– Det er vanskelig å ta upopulære avgjørelser når neste valg alltid vil komme før det positive bidraget fra kraftutbyggingen. Vi trenger derfor noen voksne i rommet, og det er politikernes lodd å være det, skriver Truls Wickholm i denne kronikken. Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
18. juni 2024

Når vi går mot et kraftunderskudd, må noen være den voksne i rommet og ta upopulære beslutninger.

Vi er inne i en storstilt grønn omstilling og elektrifisering av samfunnet. Men det finnes ingen perfekt politikk som gir billig strøm uten naturinngrep, og som samtidig kan iverksettes raskt og helst være gratis.
Statnett mener at vi allerede fra 2027 kommer til å ha et nasjonalt kraftunderskudd i Norge. Behovet for energi øker for hvert år.
Snart er det ikke lenger kraft nok til alle. Nå må det handles og ikke bare krangles. Og det vil koste. Det må alle beslutningstakere være villige til å innrømme og være voksne nok til å stå inne for.
Norge har hatt et kraftoverskudd som har tjent oss godt. Ren, norsk vannkraft har gitt billig strøm til forbrukerne og konkurransefortrinn til næringslivet. Nå krymper kraftoverskuddet. Selv om vi har utviklet og bygget ut nye fornybare energikilder, går det for sakte.
Løsningen er enkel: Vi må produsere mer kraft for å dekke behovet. Og vi må bygge ut mer nett for å få kraften dit den trengs. Samtidig er løsningen vanskelig: Denne omeletten er det ikke mulig å lage uten å knuse noen egg.

Det vil koste

Det kommer til å koste penger hvis vi skal skaffe oss den kraften vi trenger. Det kommer til å bli naturinngrep, og det kommer til å bli motstand. Frykten for kostbare prosjekter som går ut over naturen har fått oss til å søke etter lavthengende frukter som kan avhjelpe utviklingen.
Men det utsetter bare det uunngåelige. Vi gjør oss selv en bjørnetjeneste når vi gir inntrykk av at det er mulig å skaffe oss nok kraft uten større inngrep. I så fall vil det ikke bli nok til alle, noe som vil gi høye priser og sannsynlig utfasing av industri.
Energibransjen bygger allerede det som er mulig innenfor dagens rammer. Hvis politikerne ønsker at det skal gå raskere, må de også ta større grep. Man har innsett det på havvind, og man må innse det på land. Her er veien per i dag mye kortere til konflikt med motkrefter og egne velgere, men samtidig er veien også kortere til realisering av kraftproduksjon. Og hvorfor ikke støtte opp om ytterligere vannkraftproduksjon som i dag synes marginalt lønnsomt?

Vi trenger noen voksne i rommet

Det er vanskelig å ta upopulære avgjørelser når neste valg alltid vil komme før det positive bidraget fra kraftutbyggingen. Vi trenger derfor noen voksne i rommet. Noen som tar ansvar og kan handle – ikke bare snakke og krangle og klage på alle andre. Vi trenger noen som tar beslutninger som er upopulære, men som likevel er bra for oss alle. Det er politikernes lodd å gjøre dette. Og de må få med seg folket på de upopulære beslutningene.
Det vil alltid være motstand mot kraftutbygging. Alternativet er verre. Det må man få klarere frem. Det rom for bedret dialog, der folk må føle at deres bekymringer tas på alvor. Selv om man ikke blir enige, er det viktig å lytte.
Man må også finne gode lokale kompromisser. Her har små energiselskaper i distriktene vist seg å være flinke til å lytte til sine lokalsamfunn. Både sentrale myndigheter, politikere og de større selskapene har ett og annet å lære av dem.

Redusere motstand

I tillegg vil lokalt eierskap bidra til å redusere motstand. En rapport fra Oslo Economics viser økende aksept for kraftutbygging når kommuner og lokale selskaper har eierinteresser. Også her kan små energiselskaper ta et ansvar og bidra til å redusere motstand.
De viktigste og mest upopulære beslutningene må likevel tas av politikerne. De må være de voksne i rommet. Med de riktige verktøyene og rammene, står bransjen klare til å ta grep for å få økt kraftproduksjon. Det gjelder også grep som vi vet vil møte motstand fra de som er kritiske til utbygging av ulike produksjonstyper, være seg sol-, vind- eller vannkraft. Bransjen og de fleste beslutningstakerne deler analysen av at det er behov for mye ny kraft raskt.
Da holder det ikke å peke på hverandre. Vi må bli enige om virkeligheten. Og så må vi ta beslutningene som gjør at vi kommer videre.
Samfunnsbedriftene tar gjerne på seg oppgaven med å invitere til et treff. Det som er sikkert, er at vi må slutte å håpe at ting skal skje fortere uten at vi gjør noe signifikant annerledes. For det kreves upopulære energibeslutninger for å få populære resultater.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Europower.)

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern