Søk

Kontraktsunntak for grunnrenteskatt:

Utkast til standardavtale for fastprisavtaler er klare

Hånd som underskriver dokument.
Foto: Cytonn Photography/Unsplash
|
Publisert:
30. november 2022

Utkast til standardavtale mellom strømleverandører og kunder på fastprisavtaler på henholdsvis 3, 5 og 7 år er nå klar og kan lastes ned ved lenken nedenfor.

Standardavtalen er en anbefalt mal for avtaler som skal inngå i kontraktsunntaket. Avtalen ligger foreløpig som utkast inntil den endelige forskriften foreligger, og vil bli oppdatert umiddelbart etter at forskriften er kjent. Vi merker oss at flere ting fortsatt er uklart frem til endelige vilkår i forskriften blir kjent.
Utkastet til standardavtalen for fastpris finner man her.

Mer om avtalen

Blanketten (side 1) vil være lik for alle strømleverandører og inneholder de kravene som må være med for at kraftprodusentene skal kunne rapportere til myndighetene for å sikre at avtalene kan inngå i kontraktsunntaket. Disse vilkårene vil ha forrang foran eventuelle leverandørspesifikke vilkår i vedlegg 1.
Vedlegg 1 vil inneholde en del generelle vilkår som strømleverandørene også har i tilsvarende avtaler i dag. Disse vil kunne variere fra strømleverandør til strømleverandør, ikke minst fordi en del vilkår mellom kraftprodusent og strømleverandør vil kunne variere, blant annet med hensyn til kredittid, betalingsbetingelser, krav til sikkerhetsstillelse mm.
Strømleverandørene må selv fylle ut vedlegg 1 og vedlegg 2.
Produsentene vil utarbeide egen PPA for å håndtere avtalen mellom produsent og strømleverandør. Der vil kravene i loven bli videreført, blant annet maks 2,5 øre/kWh som påslag og maks 99 kroner per målepunkt per måned. I tillegg kommer krav til hva som skal oppbevares og rapporteres, som blant annet avtalt, aggregert volum per time og avtalt pris med næringskundene.
Uavhengig av når eventuelle tilbud gis, og kunder inngår en avtale, vil oppstart i hovedsak bli standardisert. I starten av 2023 kan det bli den 1. i hver måned, men etter hvert ser man for seg at det blir oppstart hvert kvartal.
Utkastet er laget av Energi Norge i samarbeide med en arbeidsgruppe av produsenter og strømleverandører, samt en advokat i fra Haavind. Avtalen har i tillegg blitt sjekket ut mot departementene ved et par anledninger.
NB! Generelt er det en god anbefaling at konkurransesensitiv informasjon om tilbud på fastpriskontrakter håndteres med varsomhet, og at produsenter/leverandører vurderer tilgangsbegrensninger. Det er svært viktig at det ikke blir noen oppstrøms prisinformasjon når produsentene begynner å tilby fastprisavtaler, såkalt "Chinees walls". Hvis en strømleverandør får oppgitt prisene fra en produsent, kan ikke denne informasjonen deles med egen eller andre kraftprodusenter. Velger en kraftprodusent å offentliggjøre prisene, vil det være å anse som åpen informasjon.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern