Søk

Varsling sikrer selskapenes verdier

Stoppskilt.
VIKTIG TEMA: Varsling i arbeidslivet er at en arbeidstaker eller andre sier ifra om et kritikkverdig forhold på egen arbeidsplass. Foto: Markus Spiske/Pexels
|
Publisert:
6. februar 2023

Varsling om kritikkverdige forhold ved arbeidsplassen kan avdekke kriminelle handlinger og annen uønsket atferd, og spare selskapene for store verdier.

– Varsling er beslektet med ytringsfriheten. Både ledelsens holdninger og virksomhetenes verdigrunnlag bør fremme en åpenhetskultur som gir de ansatte mulighet til å ta opp kritikkverdige forhold eller ting som bekymrer dem, sier juridisk direktør Agnete Sommerset i Samfunnsbedriftene.
– Varsling bør derfor heller ikke benyttes som våpen i betente personalkonflikter, og det er alle parters ansvar på en arbeidsplass å ivareta dette.
– Varsling kan være et godt virkemiddel for å avdekke forhold som kan være til direkte skade for virksomhetene, og dem vil man jo helst få ryddet av veien før de får negative konsekvenser for både produksjon og sikkerhet. Varsling kan faktisk vise seg å være svært bedriftsøkonomisk lønnsomt.
Flere virksomheter som etablerer gode varslingsrutiner, rapporterer at de mottar flere varsler. Men Sommerset understreker at det også er langt enklere å håndtere varslene som kommer når rutinene er på plass.
– Gode varslingsrutiner, bevisstgjøring og kontinuerlig fokus på godt ytringsklima vil bidra til at man kan møte problemene på et tidligere tidspunkt, og samtidig skape en åpenhetskultur som løser kritikkverdige forhold og bekymringer mer effektivt og lenger ned i organisasjonen.

Nye regler

Alle virksomheter med fem eller flere ansatte plikter å ha rutiner for intern varsling. Regelverket om varsling utgjør åtte paragrafer i arbeidsmiljøloven, og det kom oppdaterte regler senest i 2021.
– Oppdateringene styrker blant annet arbeidstakernes vern og klargjør hvordan varslingssaker skal håndteres. For eksempel er det skjerpede krav til varslingsrutiner, samtidig som det er en aktivitetsplikt når arbeidsgiver mottar et varsel, sier Sommerset.
Les mer om varsling på Arbeidstilsynets nettsider
Hun forteller at stadig flere ser den store verdien av å legge til rette for varsling.
– Reglene er også oppdaterte på hvem som kan varsle. Der det før bare var arbeidstakere og innleid arbeidskraft, utvides virkeområdet til også å gjelde flere grupper elever, vernepliktige, pasienter og personer som deltar i utplassering eller arbeidsmarkedstiltak.

Varsling som teater

Målet med temadagen om varsling er at arbeidsgivere får grunnleggende kunnskap og forståelse om varslingsreglene og hvordan disse kan anvendes i praksis.
– Vi kommer til å ha en teoretisk innledning som går gjennom reglene og hva de innebærer for våre medlemmer. Det vet vi at mange har behov for en oppdatering på. Det er fortsatt virksomheter som ikke har utarbeidet varslingsrutiner, og som heller ikke er klar over at styret har ansvar for å påse at disse er på plass.
– I tillegg til teori-knaggene kommer vi til å ha en mer praktisk inngang ved å visualisere varsling som teater. Vi har hyret inn Kulturkompaniet som skal hjelpe oss med å gjøre både dilemmaer og varslingsrutiner mer levende. Dette tror jeg kan bli både morsomt og svært lærerikt, sier Sommerset.
Hun forteller at de også brukte Kulturkompaniet til en bolk om varsling på Samfunnsbedriftenes årskonferanse i 2022, og det ble en stor suksess.
– Kulturkompaniet jobber med anvendt teater som metode. Det betyr at deltakerne inviteres til å titte på en iscenesatt virkelighet, slik at de kan undre seg og reflektere sammen rundt situasjoner alle kjenner seg igjen i, sier Sommerset. 
– Det er alltid deltakerne som er eksperter på egen virkelighet og praksis. Kulturkompaniet bidrar til å sette erfaring og kompetanse i spill, og skaper rom for refleksjon. På den måten håper vi at dagen vil skape engasjement, lærling og forståelse!

Les mer om

Varsling

Ifølge en FAFO-rapport* avdekker eller opplever hver femte ansatt i kommunal sektor kritikkverdige forhold hvert år. Bare 6 av 10 varsler om forholdet, selv om det gir mer åpenhet og kan spare både kommuner og selskaper for store verdier.
* FAFO: «Ytringsfrihet og varsling i norske kommuner og fylkeskommuner» (2017)

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern