Søk

Veiprising er løsningen!

Vogntog som kjører gjennom norsk natur.
Det haster med å prøve ut veiprising for tungtransporten. Her er et vogntog underveis et sted på Vestlandet. (Foto: Bruno van der Kraan - Unsplash)
|
Publisert:
14. februar 2022

Når myndighetene prøver ut veiprising for personbiler, er tiden overmoden for å gjøre det samme for tungtransport, skriver Arnt-Einar Litsheim i denne kronikken.

Veiprising er et avgiftssystem som gjenspeiler de reelle kostnadene en bilist påfører samfunnet. Veiprising kan bestemmes ut fra hvor, når og hvor mye du kjører. Rushtidsavgift er et eksempel.
De reelle kostnadene ved bilkjøring kan være støy, støv, forurensning og trafikkulykker, men også køer og forsinkelser man påfører andre bilister. Veiprising skal endre atferd hos bilistene, og få dem til å kjøre på andre steder og tidspunkter, eller kjøre mindre ved å velge andre transportmidler.

Starter forsøk

Nylig ble det klart at Statens vegvesen og SINTEF skal starte opp et forsøk med veiprising av personbiler i Trondheim. Dette er veldig gledelig og viktig bidrag for å få en mer rettferdig prising av kostnader på transportområdet, og dermed også en mer bærekraftig sektor.
Det er nemlig ikke bare i personbiltrafikken at veiprising har noe for seg. Hadde vi gjort det samme for godstransport, kunne vi sett frem til en drastisk reduksjon i klimagassutslipp. Sjøtransport har allerede 50-70 prosent lavere utslipp enn veitransport, og ny teknologi vil redusere denne ytterligere. Men der sjøtransport må betale alle sine eksterne kostnader, er tungtransporten tungt subsidiert gjennom å slippe å betale for kostnadene de påfører samfunnet. Det er en av de viktigste barrierene for at mange velger lastebiler foran skip.
Rapporter fra Transportøkonomisk Institutt (TØI) viser at tunge kjøretøy er involvert i hver tredje dødsulykke på norske veier, at nesten 90 prosent av veislitasjen skyldes lastebiler, og at tungtransporten alene står for 70 prosent av helseskadelige utslipp i storbyer.

Må dekke reelle kostnader

For å sikre en bærekraftig og rettferdig transportsektor, må de ulike transportformene vei, bane, sjø og fly dekke de reelle kostnadene de påfører samfunnet. Prinsippet om at forurenser skal betale må også gjelde fullt ut i transportsektoren. Og for å få til dette er veiprising en god løsning.
Det er en mer rettferdig form for betaling av veiinfrastruktur, miljøpåvirkning og klimautslipp. Det vil også ta høyde for den faktiske bruken av mer miljøvennlige fremdriftsmidler innen hver transportform. Hvis lokal veiprising innføres for lokal distribusjon av varer i byene, vil andelen elektriske varebiler og mindre lastebiler øke betraktelig.
Man bør heller ikke stoppe der. Det er ikke bærekraftig at utenlandske lastebiler kjører «gratis» på norske veier som er betalt av skattebetalerne. I EU har vi sett at representanter fra hele det politiske spekteret er blitt sterke tilhengere av veiprising.
Det bør være et tydelig signal om at veiprising ikke er et tiltak som skal finne veien over en politisk kløft, men derimot et svært treffsikkert tiltak for å oppnå en mer bærekraftig transportsektor. Når Vegdirektoratet prøver ut veiprising på personbiler, er tiden allerede overmoden for å gjøre det samme for tungtransport.
(Dette innlegget har vært på trykk i en rekke lokale og regionale medier.)

Les mer om

Arnt-Einar Litsheim
Bilde av fagdirektør Arnt-Einar Litsheim. Foto: Jill Johannessen.
Fagdirektør
​996 15 081
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern