Søk

Tiltak mot sosial dumping:

Vi må stille strengere krav til bygg og anlegg og renhold

De nye seriøsitetskravene skal bidra til å sikre at vi har et trygt arbeidsliv i Norge. Foto: Jimmy Nilsson Masth / Unsplash
|
Publisert:
3. oktober 2023

Lønn via bankkonto. Obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort. Alle som følger regelverket for offentlige anskaffelser, må fra 1. januar av stille nye krav når de kjøper tjenester innen bygg og anlegg eller renhold.

Når anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften endres ved nyttår, skal det stilles strengere krav til både renholdsbransjen og bygg- og anleggsnæringen.
Bakgrunnen er at det i nettopp disse bransjene har vært mange tilfeller av dårlig praksis og brudd på regelverket.
- Målet er å bekjempe arbeidslivskriminalitet, som skaper problemer for arbeidstakere som blir utnyttet og for seriøse bedrifter som blir utkonkurrert av kriminelle aktører.
Det sa næringsminister Jan Christian Vestre 29. august da han lanserte første fase av den såkalte Norgesmodellen.

Kommunale virksomheter

Svært mange av Samfunnsbedriftenes medlemmer må følge regelverket for offentlige anskaffelser når de kjøper varer eller tjenester på markedet. Og alle de nye kravene vil gjelde for disse virksomhetene.
- Samfunnsbedriftene støtter opp under regjeringens målsetning om et seriøst arbeidsliv, sier juridisk direktør Agnete B. Sommerset.
- Det er viktig at både leverandører og underleverandører har anstendige arbeidsforhold og lønn etter gjeldende satser. Jeg opplever at dette har bred tilslutning blant våre medlemmer.

De nye kravene

Det innføres følgende krav for bygg- og anleggsnæringen og renholdsbransjen:
  • Endringer i anskaffelsesforskriften og forsyningsforskriften: Offentlig oppdragsgiver skal stille kontraktsvilkår om betaling av lønn og annen godtgjørelse via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling
  • Endringer i forskrift om lønns- og arbeidsvilkår i offentlige kontrakter: Offentlig oppdragsgiver skal stille krav om etterlevelse av reglene om obligatorisk tjenestepensjon og HMS-kort, og kontrollere at de følges opp
  • Endringer i byggherreforskriften: Nye krav til språkferdigheter og informasjonsplikt i bygg- og anleggsbransjen for å ivareta HMS og sikkerhetshensyn, og krav til kontraktsvilkår om dette.
Disse endringene trer i kraft 1. januar 2024.

Veileder for oppfølgning

Under lanseringen av Norgesmodellen, ble det også presentert en ny veileder for å følge opp kontrakter.
I en undersøkelse fra 2023 fant nemlig Riksrevisjonen at mangelfull oppfølgning av kontrakter kan være et problem ved offentlige innkjøp.
Det ble pekt på at det ikke holder å stille strenge krav. Om ikke leverandørene følges opp, risikerer man å inngå kontrakter med useriøse aktører.
Det er Direktoratet for forvaltning og økonomistyring som har utviklet veilederen for å gjøre det enklere for oppdragsgivere å kontrollere at kravene faktisk overholdes.
Beste praksis kontraktsoppfølgning

Nye tiltak kommer

Som et neste steg for Norgesmodellen, vurderer regjeringen flere tiltak. Disse utarbeides i samarbeide med partene i arbeidslivet.
Et tiltak som vurderes er å utvide oppsigelsesretten slik at oppdragsgiver i større grad kan si opp kontrakter som bidrar til arbeidslivskriminalitet.

Les mer om

Norgesmodellen

Norgesmodellen skal fremme det trygge og seriøse arbeidslivet, og bevare den norske arbeidslivsmodellen.
Det hentes inspirasjon fra innkjøpsmodeller som offentlige oppdragsgivere alt bruker.
Norgesmodellen innføres i flere faser. Første pakke med tiltak ble lagt fram 29. august 2023.
Det er utarbeidet en ny veileder for å følge opp kontrakter:
Beste praksis kontraktsoppfølgning
På regjeringen.no kan du følge utviklingen av Norgesmodellen:
Følg arbeidet med Norgesmodellen

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Gå til toppen
Personvern