Søk

Vi trenger en transportplan for energi!

Energimaster med himmel som bakgrunn.
Foto: Fre Sonneveld
|
Publisert:
12. desember 2023

Når Statnett-sjefen snakker, hører presse og politikere at strømprisen blir høyere. Men det viktigste hun sier er at Norge helt mangler en plan for driften av strømnettet, skriver Truls Wickholm i denne kronikken.

«Vi er det eneste landet i Europa som mangler en plan!» Det sa Statnett-sjef Hilde Tonne på høstkonferansen til Norges Vassdrags- og energidirektorat (NVE). Det var kanskje det viktigste som ble sagt denne dagen. Så hvorfor ble det ikke fanget opp av presse og politikere?
I en tid med høy inflasjon, høye energipriser og fortsatt økende boligrenter, har vi en tendens til å styre ørene inn mot det vi tror er viktigst. Og det er budskapet om at det blir vedvarende høyere strømpriser enn det vi har vært vant med de siste 20 årene. Og så kan man spørre seg hvorfor vi må forvente dette? Mest sannsynlig er det fordi vi – som Hilde Tonne påpeker – fortsatt ikke har en plan. Men da har presse og politikere stoppet å lytte for lenge siden.

Flaskehalser

Alle europeiske land har en Transmission System Operator (TSO). Det er et selskap som eier og drifter motorveien i strømnettet vårt. Når strømmen koster mye i ett område og lite i et annet, er det fordi strømmen blir stående fast på denne motorveien i flaskehalser. Dette kjenner de fleste av oss igjen fra biltrafikken.
Når motorveien ikke fungerer, blir det vanskelig både for de som skal bruke motorveien for å selge kraft, og for de som er avhengige av å kjøpe kraften til sin industri. Det får flere konsekvenser. For det første vil ingen vil investere i kraft de ikke får solgt. En dårlig motorvei sørger for at kraften ikke når sitt marked. For det andre vil ingen investere i et stort fabrikkanlegg som ikke får tilgang til kraft. Og det får de ikke, hvis ingen vil investere i kraft.
Det er dette alt handler om når vi skal planlegge framtiden i Norge. Og det er derfor Statnett har en så viktig rolle – fordi de er ansvarlig for det som skal være ryggraden i det grønne skiftet.
Når Statnett-sjefen sier at hennes område mangler politisk lederskap, burde både presse og politikere høre bedre etter. Når hun samtidig sier at de er det eneste selskapet av denne typen i hele Europa som ikke har et slikt lederskap, burde alarmklokkene begynne å ringe.

Nasjonal energiplan

Det er på kanten til tjenesteforsømmelse når politikerne gjør våre energiutfordringer til en diskusjon om kabler, byråer og hvordan strømstøtten er skrudd sammen. Da mister de helt grepet på framtidens behov. Ingen av våre utfordringer kan løses uten at det bygges nok nett og nok kraft.
Samfunnsbedriftene har foreslått at det utarbeides en nasjonal energiplan. Kall det gjerne en transportplan for energi, siden det er energiens transportveier som er hovedutfordringen. Klimautvalget er på det samme sporet når de foreslår at Stortinget skal forelegges en energi- og klimaplan hvert annet år. Vi er altså flere som peker på dette, men det er myndighetene som må stå for handling og ledelse. Og der skjer det dessverre lite.
Uten en transportplan for energi, vil vi ikke klare å sikre oss det nettet og den kraften vi trenger. Da må vi si nei til ny industri, og det gir oss et enda større problem: Den industrien vi går glipp av i dag, venter ikke på energi til i morgen. Da har den allerede dratt videre til et annet sted eller møtt et mettet marked.
Det er dette som burde være det viktigste temaet i høstens budsjettrunde. Det er fortsatt ikke for sent for partiene på Stortinget å spole litt tilbake, og få med seg det Statnett-sjefen egentlig sa.
(Denne kronikken er tidligere publisert i Europower.)

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern