Søk

– Viktig enighet om vindkraft på Nord-Fosen

Truls Wickholm i halvfigur foran Stortinget.
– Enigheten som man har kommet fram til for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, kan være med på å dempe konfliktnivået og føre til fremgang i utviklingen av mer fornybar kraftproduksjon, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.
|
Publisert:
6. mars 2024

– Enigheten om vindkraftparken på Nord-Fosen er uhyre viktig. Ikke minst med tanke på mulighetene for å nå fornybarmålene gjennom mer kraftproduksjon, sier direktør Truls Wickholm i Samfunnsbedriftene Energi.

Onsdag ble det klart at det er oppnådd enighet i meklingen mellom Nord-Fosen siida og Roan Vind, som har holdt på siden våren 2023. Ifølge en pressemelding fra regjeringen skal den minnelige avtalen bidra til å sikre videre reindrift, avbøte driftsmessige ulemper og gi et grunnlag for fremtidig kulturutøvelse for Nord-Fosen siida i et generasjonsperspektiv.
Partene er enige om at avtalen sikrer reindriftens rettigheter etter artikkel 27 i FNs konvensjon for sivile og politiske rettigheter. På samme måte som i avtalen på Sør-Fosen som ble inngått før jul, legges det opp til at Nord-Fosen siida skal kunne ta i bruk et tilleggsareal for vinterbeite utenfor Fosen reinbeitedistrikt.
– Denne saken viser behovet for lokal forankring og avklaring rundt vindprosjekter. Vi har tatt til orde for å få på plass ordninger som legger til rette for kraftproduksjon, og som styrker lokalsamfunnene i disse prosessene. Det må være tydelig hva kommunene og lokale interesser skal sitte igjen med, sier Wickholm.
Han mener eierskap til anlegget eller større kompensasjon kan være en del av svaret.
– Hvis vi ikke lykkes med dette, er resultatet at vi ikke klarer å utløse den kraften samfunnet har behov for i det grønne skiftet.
Wickholm sier at lokal motstand og uenighet mellom utbyggere, og spesielt reindriftseiere, har bidratt til et eskalerende konfliktnivå de siste årene.
– Enigheten som man har kommet fram til for Sør-Fosen sijte og Nord-Fosen siida, kan være med på å dempe konfliktnivået og føre til fremgang i utviklingen av mer fornybar kraftproduksjon. Dette er godt jobbet av regjeringen i en svært krevende sak, sier Wickholm.

Les mer om

Truls Wickholm
Truls Wickholm i halvfigur.
Direktør
970 87 284
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern