Søk

Revisjon av regler for offentlige anskaffelser:

Vil ha mer fleksible regler for anskaffelser

Jan Christian Vestre i halvfigur som ser mot kameraet.
Næringsminister Jan Christian Vestre (Ap) har oppnevnt et lovutvalg som skal utarbeide forslag som skal styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosialdumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser. Samfunnsbedriftene bidrar med innspill til utvalget. Foto: Øyvinn Myge/Nærings- og fiskeridepartementet
|
Publisert:
26. mai 2023

Samfunnsbedriftene går inn for et mindre strengt og mer fleksibelt regelverk for anskaffelser under EØS-terskelverdiene.

Samfunnsbedriftene har sendt brev med flere innspill til Anskaffelsesutvalget, som skal revidere reglene for offentlige anskaffelser. Brevet er også sendt til Nærings- og fiskeridepartementet (NFD) og Kommunal - og distriktsdepartementet (KDD).
I hovedtrekk går innspillene våre ut på å utforme et mindre strengt og mer fleksibelt regelverk for anskaffelser under EØS-terskelverdiene.
Vi mener blant annet at:
  • Det nasjonale handlingsrommet bør benyttes og offentlige oppdragsgivere må i større grad få bruke sitt innkjøpsfaglige skjønn.
  • Det må gjøres innholdsmessige og strukturelle forenklinger i regelverket.
  • Handlingsrommet for ulike samarbeid innen offentlig sektor, uten at anskaffelsesreglene kommer til anvendelse, må klargjøres bedre.
Last ned brevet til Anskaffelsesutvalget

Les mer om

Fakta

Anskaffelsesutvalget ble oppnevnt ved kongelig resolusjon 4. november 2022.
Utvalget skal gjennomgå regelverket for offentlige anskaffelser og komme med forslag til endringer.
De skal blant annet se på hvordan man kan styrke klima- og miljøhensyn, motvirke sosial dumping og arbeidslivskriminalitet, og forenkle regelverket i offentlige anskaffelser.
Utvalget ledes av Halvard Haukeland Fredriksen som er professor i rettsvitenskap ved Universitetet i Bergen.
Les mer om Ansettelsesutvalget
Elen Schmedling Gimnæs
Bilde av Elen Schmedling Gimnæs. Foto: Jill Johannessen.
Advokat
482 87 550
Send en e-post

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
Gå til toppen
Personvern