Søk

Brann i avfall:

Vil ha nullvisjon på kasserte batterier

Bilde av nettsak på mobilskjerm.
Foto: Jill Johannessen
|
Publisert:
30. november 2020

Litium-ion batterier i søpla er en av synderne bak mange branner i avfallsanlegg. - Det er skremmende og unødvendig at mange kaster batterier i restavfallet der de utgjør en stor brannrisiko, sier Svein Kamfjord, direktør for Avfall og ressurs i Samfunnsbedriftene.

I hver husstand i Norge regnes det å være 75 små batterier - i alt fra fjernkontroller, mobiltelefoner, lesebrett, PC-er til leker og verktøy. Hvis disse kastes i restavfallet utgjør batteriene en brannrisiko, både under kjøkkenbenken hjemme og hos avfallsselskapet.
- Dessverre er det mange privatpersoner som kaster batterier i restavfall. Litium-ion batterier utgjør en stor fare ved kverning og i kontakt med grabb og hjullaster eller ved at de kommer i kontakt med aluminiumsfolie, stålull eller lignende, som kan føre til at det tar fyr og starter en brann i brennbart materialet inne på avfallsanleggene. Derfor er det så viktig at batterier ikke kastes i restavfallet. Uansett batteritype, så skal de leveres inn på miljøstasjoner hos forhandler eller som farlig avfall eller EE-avfall på kommunale gjenvinningsstasjoner, sier Fredrik Gaustad, prosjektleder hos Renovasjonsselskapet for Drammensregionen IKS.
Tall fra myndighetene viser at i 2018 ble 37 prosent av bærbare batterier samlet inn på miljøstasjoner, som er lett tilgjengelig i bl.a. dagligvarebutikker (litium-ion batterier er ikke inkludert i dette tallet pga. at de er relativt nye og få har blitt til avfall per i dag). Dette er dårligere enn gjennomsnittet i EU på 44 prosent og langt fra land som Belgia som er best i klassen med 70 prosent.

Skremmende og unødvendig

- Det er skremmende og unødvendig at mange kaster batterier i restavfallet der de utgjør en stor brannrisiko. Innsamlingskravet til batteribransjen om at 30 prosent av batteriene skal leveres i retur – som allerede i dag er overoppfylt – er alt for slapt med tanke på den brannrisikoen batterier på avveie utgjør. En storbrann får ikke bare konsekvenser for avfallsselskapet - hvor store verdier brenner opp - men kan gå ut over en tredjepart i nabolaget og risikerer at giftig brannrøyk og forurenset slokkevann spres til nærområdet, sier Svein Kamfjord, direktør på Avfall og ressurs hos Samfunnsbedriftene. Han understreker videre:
- Politikerne bør komme på banen med en nullvisjon: Ingen batterier skal i restavfallet! De skal leveres inn til forhandlere av batterier, til mottak for farlig avfall eller EE-avfall og håndteres separat. Selv om mange forbrukere vet dette er det tydelig et behov for mer kunnskap om hvilken fare batterier utgjør når disse havner i restavfallet eller blir utsatt for varme eller støt. Den store veksten av Li-ion batterier bare forsterker nødvendigheten av å returnere brukte batterier og å oppbevare batterier på en trygg måte hjemme. Da reduserer vi risikoen for ulykker.

Populære Li-ion batterier øker risikoen for brann

Litium-ion batteri, også kalt Li-ion batteri, er en type oppladbare batteri som er blitt veldig populære i bærbar elektronikk, som for eksempel mobiltelefoner, kamera og elektrisk håndverktøy - men også til el-sykler og el-biler. I følge brennaktuelt.no er det forventet at denne batteritypen vil øke kraftig de kommende årene.
Fordelen med disse batteriene er at de er små og lette i forhold til energien de kan levere. Ulempen er at de kan begynne å brenne ved for høy varme f.eks. under lading eller ved at de blir utsatt for slag eller støt og blir skadet. Branner forårsaket av Li-ion batterier er vanskelig å slokke, og krever pulverapparater som er spesielt egnet til å slokke disse. Dette gjør det ekstra viktig for både forbrukere, forhandlere og avfallsanlegg å håndtere disse batteriene på en trygg måte.
- Den økte bruken av litium-ion batterier vil fortsette. Dette gjør at de vanlige avfallssystemene vil få en økende risiko for branner. Disse brannene har vi sett at ofte blir store, og kan ta dager å få slokket, sier Øistein Gjølberg Karlsen, direktør for Brann og redning i Samfunnsbedriftene.

Branner i litium-batteri og nærliggende materialer er vanskelig å slokke, men det fins egne branntepper og pulverapparater som er egnet for denne typen branner (foto: Jill Johannessen).

Flere branner

Gjølberg Karlsen tror at avfallsbransjen må forberede seg på flere branner fremover. Derfor har også Samfunnsbedriftene jobbet mye med denne problemstillingen både i form av en Veileder om risiko, seminar, foredrag og et webinar om industrivern. God dialog mellom avfallsselskapene og det lokale brannvesenet er sentralt. Innkjøp og riktig bruk av utstyr utgjør også en viktig del av risikoreduserende tiltak.
- Avfallsanlegg er forskjellige og har ulike behov, men et minstekrav må være at alle har egnede brannslokkingsapparater og branntepper for litium-ion batteribranner, som fungerer bra for mindre mengder små batterier og kan holde brannen i sjakk inntil brannvesenet kommer på plass.

Sirkulær økonomi

Gjenvinning av batterier reduserer brannfare og forhindrer at miljøskadelige stoffer havner i naturen. Et annet svært viktig argument for å sørge for at batterier samles inn for gjenvinning er at det reduserer presset på knappe naturressurser ved at metaller blir brukt om igjen i nye produkter. Det er også energisparende å gjenvinne metaller sammenlignet med å ta ut og foredle nye metaller.
- Gjenvinning av batterier er et viktig tiltak for å nå skjerpede mål om økt materialgjenvinning. I Samfunnsbedriftene er vi opptatt av at produsentene eller importørene tar ansvar for sine produkter gjennom hele livsløpet, også når det har blitt avfall. Med dette sikres en økt grad av gjenvinning, som bidrar til den sirkulære økonomien, hvor formålet er at ressurser forblir i økonomien lengst mulig, avslutter Svein Kamfjord.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern