Søk

Vold og trusler om vold på arbeidsplassen

Person som står bak lerret med baklys.
En rapport fra 2016 kan tyde på at vold og trusler om vold i arbeidslivet er et økende problem. Foto: Sefano Pollio
Skrevet av:
Bjørg Wølneberg
|
Publisert:
29. oktober 2019

Den 1. januar 2017 trådte nye regler i kraft for å øke bevisstheten om, og forebygge, vold og trusler om vold på arbeidsplassen.

En rapport som Arbeidstilsynet la fram i mars 2016 viser en dobling i registrerte vold- og trusselhendelser fra 2011 til 2014. Også antallet personer som ble meldt skadet etter å ha vært utsatt for fysiske angrep, ble doblet i denne perioden.
Resultatene i rapporten Dødsfall og personskader som følge av vold og trusler i norsk landbasert arbeidsliv indikerer at vold og trusler om vold i arbeidslivet er et økende problem. 
Rapporten ga støtte til at Stortinget i november 2016 vedtok et nytt kapittel 23 A), Arbeid som kan medføre fare for å bli utsatt for vold og trussel om vold, i forskrift om utførelse av arbeid.
I utgangspunktet har gjeldende regelverk vært dekkende for håndtering av vold og trusler om vold på arbeidsplassen gjennom arbeidsmiljøloven ved at alle arbeidstakere har krav på et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Dette inngår også i internkontrollforskriftens regler om systematisk HMS-arbeid.
Målene med å ta inn ny forskriftstekst er å synliggjøre, øke bevisstheten og kompetansen for å forebygge vold og trusler om vold.
De nye bestemmelsene stiller blant annet krav om at:
  • virksomhetene skal kartlegge hvilken risiko det er for at arbeidstakerne kan bli utsatt for vold eller trusler
  • arbeidstakerne får nødvendig opplæring i forebygging og håndtering av volds- og trusselsituasjoner
  • arbeidstakerne og deres tillitsvalgte får nødvendig informasjon bl.a. om hvilke rutiner som er satt i verk for å forebygge, håndtere og følge opp vold- og trusselsituasjoner
  • virksomhetene gjennomfører de tiltak som må til, og at ansatte som blir utsatt for vold og trusler blir fulgt opp på en god måte i ettertid
Arbeidstilsynet vil komme tilbake med utdypning av forskriftsreguleringen med kommentarer til bestemmelsene, blant annet basert på hva som har fremkommet i samarbeidet med partene i arbeidslivet, samt hva som kommer frem gjennom høringen av forslaget.
Det vil på samme bakgrunn foretas en revisjon av Arbeidstilsynets veiledningsmateriell hvor endringene innarbeides og det gis gode eksempler og tips til hvordan man kan arbeide forebyggende, håndtere situasjoner og følge opp utsatte arbeidstakere.
Dette er et arbeid KS Bedrift ser fram til skal ferdigstilles. Veiledningsmateriell er ofte et mer praktisk verktøy i et systematisk HMS-arbeid med fokus på å forebygge vold og trusler om vold enn en lov- eller forskriftstekst.

Les mer om

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
E-post: Invoice.155358@vismabpo.no
EHF: 9908912868222
Samfunnsbedriftene 155358
c/o Azets Insight AS Postboks 8930
7439 Trondheim
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern