Søk
To personer som står ved avløpsbasseng.
Vann og avløp er en av mange bransjer som Samfunnsbedriftene organiserer. Foto: Jill Johannessen

600 bedrifter i 20 bransjer

Samfunnsbedriftene organiserer kommunale bedrifter fra Nordkapp i nord til Lindesnes i sør, og de dekker nærmest hele livet fra vugge (barnehage) til grav (krematorium).
Våre medlemmer spenner over et 20-talls bransjer hvor avfall og ressurs, brann og redning, energi og havn er de største.
Men vi har også medlemmer innen helse og omsorg, kultur og idrett, arkiv og museum, vann og avløp, arbeidsinkludering, forvaltning og kompetanse, eiendom, utvikling og samferdsel, natur og friluft.
Felles for våre medlemmer er at de leverer grunnleggende tjenester som både innbyggere og næringsliv er avhengige av hver eneste dag.

Avfall og ressurs

110 medlemmer som henter, håndterer og materialgjenvinner avfall.
Gå til bransjesiden for avfall og ressurs

Brann og redning

37 medlemmer som driver brannslukking, beredskap og forebygging.
Gå til bransjesiden for brann og redning

Energi

160 medlemmer som drifter nett, produserer strøm og bygger ut bredbånd.
Gå til bransjesiden for energi

Havn

Rundt 60 medlemmer som sikrer miljøvennlig sjøtransport og viktig infrastruktur i små og store lokalsamfunn.
Gå til bransjesiden for Norske Havner

Hold deg oppdatert!

Meld deg på våre nyhetsbrev for å motta siste nytt om politikk, arbeidsliv, juss og møteplasser.
© 2022 Samfunnsbedriftene.
Fakturaadresse
EHF:
Samfunnsbedriftene er registrert i ELMA-registeret med organisasjonsnummer 912868222.
Vi ønsker fortrinnsvis å motta fakturaer i EHF-format.
Dersom dette ikke er mulig, benyttes e-post til følgende adresse: samfb@faktura.poweroffice.net
Besøksadresse
Haakon VIIs gate 9
0161 Oslo
Postadresse
Postboks 1378 Vika
0114 Oslo
Org.nr 912868222
E-postadresse
post@samfunnsbedriftene.no
Sosialemedier
Linkedin
Gå til toppen
Personvern