Tjenester som rehabilitering, legevakt og bedriftshelsetjeneste er grunnleggende for innbyggernes helse og evne til å delta i arbeidsmarkedet.