Fra venstre: Kjell-Olav Gammelsæter, Heidi Korpberget og Barbro Noss fra KS Bedrift. Direktør Astrid Nyquist, Lars Kristian Dalen, Marit Tordis Daleng og Tone Lill Hilmen fra Beitostølen Helsesportsenter.
Fra venstre: Kjell-Olav Gammelsæter, Heidi Korpberget og Barbro Noss fra KS Bedrift. Direktør Astrid Nyquist, Lars Kristian Dalen, Marit Tordis Daleng og Tone Lill Hilmen fra Beitostølen Helsesportsenter.
Rehabilitering:

Beitostølen Helsesportsenter - et nasjonalt begrep

Helse og arbeid • Andre bransjer

Beitostølen Helsesportsenter er nesten blitt et nasjonalt begrep. Senteret har, fra det ble startet tidlig på 70-tallet av Erling Stordahl, vært viktig for tusenvis av personer med ulike funksjonsnedsettelser over hele landet.

I dag er Beitostølen Helsesportsenter et profesjonelt (re)habiliteringssenter som benyttes av ca 1000 brukere i løpet av et år. I tillegg er det gjerne med ledsagere. Senteret legger vekt på å ha et høyt faglig nivå og har bl.a. egen FoU-virksomhet for å skaffe til veie ny kunnskap for videreutvikling på rehabiliteringsfeltet.

Tidligere i år begynte Astrid Nyquist som direktør ved senteret. I den anledning var KS Bedrift på besøk for utveksling av informasjon og for å skape god kontakt.

Ellers er kanskje Beitostølen Helsesportsenter det eneste medlemmet i KS Bedrift med eget kapell. Et flott økumenisk kapell til fri bruk for ansatte og brukere ved senteret.