Katalin Nagy, daglig leder for Helse- og miljøtilsyn Salten.jpg
-Vi gir våre eiere tilsyn og god oppfølgning, sier daglig leder Katalin Nagy.

Helse- og miljøtilsyn Salten IKS har folkehelse som fokus

Helse og arbeid • Andre bransjer

-Som interkommunalt selskap tilbyr vi like gode tjenester innen vårt fagområde til alle våre 11 eierkommuner uavhengig av hvor mange innbyggere de har. Det sier daglig leder Katalin Nagy.

-Jeg mener dette er en modell som flere andre deler av landet bør vurdere, sier Nagy. -Våre eiere får ikke bare mye oppfølgning for pengene. De får også sikkerhet for at jobben blir gjort.

Tilsyn og veiledning innenfor miljørettet helsevern er lovpålagte oppgaver for kommunene. Arbeidet er hjemlet i folkehelseloven og en rekke forskrifter. Med fire høykompetente folk som jobber heltid føler Nagy seg trygg på at jobben skjer på en profesjonell måte.

- I tillegg til oppfølging av det fysiske miljøet i byggene er det de siste årene også satt et spesielt fokus på det psykososiale miljøet blant barn og elever. Et av de store problemene vi har er at mange unge faller ut av arbeidslivet, legger hun til.

-Den innsatsen vi gjør for det psykososiale miljøet er med på å skape trivsel i skoler og barnehager, og forhåpentlig kan det bidra til bedre psykisk helse blant de unge. Dette er også noe som fremmer folkehelsen, påpeker Nagy.

Har rett til å fatte vedtak

-Ni av elleve eierkommuner har delegert vedtaksmyndighet til Helse- og miljøtilsyn Salten. Dette er hjemlet i folkehelseloven og gjelder enkeltsaker. Og bedriften vår har et godt samarbeid med de ulike kommuneoverlegene, fortsetter Nagy.

-Men det er andre enn oss som skal utføre tiltakene som vi ser er nødvendige. Og det er jo like viktig at denne delen av jobben gjøres.

En av de viktigste oppgavene til bedriften hun leder er å sjekke at ulike barnehager og skoler – også videregående – følger ulike krav, blant annet kravene i forskrift om miljørettet helsevern i barnehage og skole.

-Vi ser veldig klart at jo tidligere vi kommer inn i prosessen, desto mer forebyggende kan vi jobbe. Gjerne før man begynner å bygge. Da kan vi påpeke feil og mangler før et fysisk rom tas i bruk. I tillegg kan vi bistå med valg av driftssikre materialer, sier hun.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Rønvik barnehage i Bodø (foto: HMTS)

Tenker på brukerne

Noen typiske problemstillinger er vannlekkasjer/fuktskader, manglende avskjerming mot sollys, inngangspartier som ikke er egnet til å holde smuss ute samt områder som er vanskelige å holde rene og hygieniske. Inneklima, luftkvalitet, temperatur og støy/akustikk er også svært aktuelle ting.

-Det å gå inn i et rom med for lite akustikk, er som å gå inn i bomull. Det er veldig ubehagelig. Slike rom taper verdi som læringsareal. Imidlertid er det nok mer vanlig med for høy akustikk og for høyt lydnivå, sier Nagy.

-Vi opplever også at nye ventilasjonsanlegg skaper mer støy enn lovverket tillater. Da kan virksomheten kreve at leverandøren retter opp dette så ikke duringen overgår støygrensene og skaper en dårlig læresituasjon for elevene, legger hun til.

Perspektivet er nemlig hele tiden å tenke på brukerne. Derfor er tilsynsbedriften også tungt involvert i å godkjenne både planer og drift av ulike skoler og barnehager.

Løpende vedlikehold av bygg

-Vannlekkasjer er et avvik som bør rettes opp så fort som mulig, fortsetter Nagy. Mange venter nemlig med å utbedre skader til det har gått så langt at det blir veldig dyrt å gjøre noe. Vannskader sprer seg veldig fort. Og vi vet at mugg og fukt kan virke negativt på menneskers helse, legger hun til.

-De siste årene er det gjennomført et prosjekt knyttet til psykososialt miljø for barn og unge i skoler og barnehager. Dette er et svært viktig arbeid og videreføres nå som en fast lovpålagt oppgave, sier Nagy.

-I tillegg føres det også tilsyn i mange andre virksomheter. Tilsynene har fokus på hygiene og stråling (radon og solsenger), sier Nagy, og nevner sykehjem, asylmottak, badeanlegg, solarier, tatoveringsstudio og campingplasser.

-Rutiner for å hindre legionellasmitte gjennom dusjanlegg er en av de viktigste sykdomsforebyggende tilsyn som gjøres, sier Nagy.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Skutvik på Hamarøy (fotograf: Frokor)

Samfunnsansvar i praksis

Det å ta ansvar for lokalsamfunnet går igjen i tenkningen til Helse- og miljøtilsyn Salten. Nagy mener også at de har hatt utbytte av å være medlem av KS Bedrift – som har samfunnsansvarlig forretningsdrift som visjon.

-Da folkehelseloven ble utarbeidet, fikk vi god hjelp av KS Bedrift – særlig rundt mulighetene til å delegere oppgaver. Vi har fått god info og bistand rundt lønnsoppgjør, sier hun, og legger til at både styrekursene og kurs om arbeidsgiverspørsmål har vært veldig gode.

God investering i folkehelsen

Norge har et omfattende regelverk for å sikre det fysiske miljøet. Men et godt regelverk har liten nytte om det ikke følges opp, understreker Nagy. Og bedriften hun leder spiller en regional nøkkelrolle.

-For en pris av 42 kroner per innbygger får våre eiere tilsyn og god oppfølgning, påpeker hun Bedriften er finansiert av et basistilskudd fra hver av eierkommunene.

Hun må medgi at det kan bli mye kjøring når fire ansatte skal dekke de elleve kommunene Beiarn, Bodø, Fauske, Gildeskål, Meløy, Røst, Saltdal, Steigen, Sørfold, Værøy og Hamarøy.

-Men så er det også en veldig vakker del av landet vi bor i, avslutter Katalin Nagy med et smil.