Avtalepartene fra venstre: Bjørg Ravlo Rydsaa, KS Bedrift; Gunn Marit Helgesen, KS; Monica Mæland, nærings- og handelsminister; Mette Kalve, Ideelt Nettverk; Torbjørg Aalborg, Virke Ideell; Sturla Stålseth, Frivillighet Norge.
Avtalepartene fra venstre: Bjørg Ravlo Rydsaa, KS Bedrift; Gunn Marit Helgesen, KS; Monica Mæland, nærings- og handelsminister; Mette Kalve, Ideelt Nettverk; Torbjørg Aalborg, Virke Ideell; Sturla Stålseth, Frivillighet Norge.
Ideelle virksomheter:

Samarbeidsavtale mellom regjeringen, KS og organisasjoner for ideelle virksomheter

Helse og arbeid • Andre bransjer

KS Bedrift er fornøyd med samarbeidsavtalen mellom regjeringen, KS, KS Bedrift og ideelle organisasjoner om leveranser av helse- og sosialtjenester, som ble undertegnet 19. juni på Sagenehjemmet i Oslo.

-Som medlemsorganisasjon for bedrifter i ideell sektor som leverer tjenester på helse- og sosialområdet, er KS Bedrift veldig glad for denne samarbeidsavtalen, sa direktør Bjørg Ravlo Rydsaa under markeringen på Sagenehjemmet.

Avtale er viktig kanal

-Helsesektoren er i en spennende omstilling som også våre medlemmer vil være del av. Og da er god dialog viktig», fortsatte KS Bedrift-lederen. «Avtalen blir en kanal for samhandling», la hun til.

Ravlo Rydsaa påpekte også at avtalen la vekt på forutsigbarhet og langsiktighet. -Dette er avgjørende for å nå målene om kvalitet og faglig utvikling – noe vi vet er viktig for ideell sektor, utdypet hun.

Hun understreket også at avtalen gir ideelle virksomheter anerkjennelse som en viktig del av mangfoldet som brukerne ønsker innen velferdstilbudet.

Her finner du Samarbeidsavtalen om leveranser av helse- og sosialtjenester