Svanem Justert (2)
Fra venstre: bedriftsleder Odd Jarle Svanem, Svanem AS; administrerende direktør Bjørg Ravlo Rydsaa, KS Bedrift; styreleder Svein Johnny Foren, Svanem AS; Kjell-Olav Gammelsæter, KS Bedrift.
Vekst- og attføringsbedrifter:

Svanem AS sysselsetter folk som faller utenfor

Helse og arbeid • Andre bransjer

Ved å gi utsatte mennesker mening i sine liv, er vekst- og attføringsbedrifter viktige for sine lokalsamfunn. KS Bedrift har besøkt Svanem AS på Kyrksæterøra i Sør-Trøndelag.

Under omvisningen viste bedriftsleder Odd Jarle Svanem frem de mange flotte trearbeidene som lages på Svanem. Og det ble klart at vekst- og attføringsbedriften på Kyrksæterøra spiller en viktig rolle lokalt.

Her er det arbeidsplasser for folk som varig faller utenfor arbeidsmarkedet. Og her er det arbeidsplasser for folk som sliter i en periode, men kan finne veien tilbake til et liv som vanlig arbeidstagere.

Ved å gjøre noe med menneskene som jobber der, gjør Svanem AS også en stor innsats for samfunnet.

Skjermet virksomhet

Men for at Svanem og lignende bedrifter skal kunne fortsette sitt viktige arbeid, må vi bevare rommet mellom kommunen og de som driver i full konkurranse.

Bedriftsleder Svanem så grunn til bekymring: I stortingsmeldingen «Kommunereformen – nye oppgaver til større kommuner» signaliserer regjeringen at varig tilrettelagt arbeid skal være et kommunalt ansvar.

Vekst- og attføringsbedrifter som Svanem AS trues på den ene siden av «kommunalisering», og på den andre siden av konkurranseutsetting, påpekte han.

Svanem var også bekymret for at NAV sentralt ikke er «tett nok på virkeligheten».

Velprøvde løsninger

Med på møtet var også styreleder Svein Johnny Foren og Sigmund Hammervold som er daglig ledere i Veksttorget i Værdal. For bedrifter som Svanem AS er det mange velprøvde løsninger som fungerer godt, påpekte de.

Justeringer i tiltak og tilbud vil derfor være en bedre vei å gå enn å gjøre drastiske endringer.

KS Bedrift orienterte om vår aktivitet innen jus, arbeidsgiverservice og interessepolitikk.