Besøk hos museet.jpg
Vestfoldmuseene IKS tar vare på Vestfolds rike kultur- og industrihistorie og gjør den tilgjengelig for befolkningen. Fra venstre: Hanne Bügel, Øivind Brevik og Karianne Schmidt Vindenes. (Foto: Anna Ljunggren).
KS Bedrift-leder Øivind Brevik på besøk hos Vestfoldmuseene IKS

Fra harpun til malerpensel: Vestfold har satt spor

Kultur, arkiv, opplæring og IKT • Andre bransjer

Med sin miks av ting som hvalfangst, kunst, jernverk, Slottsfjelltårnet, Borrehaugene og Edvard Munchs første hus byr Vestfoldmuseene IKS på en imponerende historisk cocktail av industri og kultur.

-Uten Vestfoldmuseene IKS hadde vi mistet mye av vår kultur- og industriarv, sa administrerende direktør Øivind Brevik under medlemsbesøket den 4. desember 2018. 

Sammen med samfunnskontakt Anna Ljunggren hadde han tatt turen til Sandefjord, der de ble tatt godt i mot av Hanne Bügel, stabsdirektør og for tiden leder for Munchs hus, og Karianne Schmidt Vindenes, avdelingsdirektør i Vestfoldarkivet og Samlingsforvaltningen. 

Samler et stort fagmiljø 

De forklarte at Vestfoldmuseene IKS samler mange institusjoner under én paraply. Med sine 70 faste ansatte (120 på sommeren) og 13 ulike visningssteder har Vestfoldmuseene IKS betydelige menneskelige og materielle ressurser.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Berger Museum en sommerdag. (Foto: Vestfoldguide).

Det kompetente fagmiljøet gjør Vestfoldmuseene IKS godt skodd for å ivareta Vestfolds rike kultur- og industrihistorie. Historien skal gjøres relevant og tilgjengelig for befolkningen. Og med sin frie rolle kan fagmiljøet stille kritiske spørsmål om fortid og nåtid. 

Her ligger det et tydelig samfunnsengasjement til grunn. 

Dialog og identitet

Det er også viktig å ha en tett dialog med eierne i en tid med forvaltningsreform, påpeker Bügel og Schmidt Vindenes. Blant annet skal Vestfold og Telemark fylkeskommuner slå seg sammen.

-Dere har stor merverdi for både innbyggere og næringsaktører som Hydro, sa Brevik. -Gjennom å forstå sin fortid, styrker man sin identitet. Og jeg er overbevist om at det virker positivt for både livskvalitet og næringsutvikling, la han til.

-Artikkelen fortsetter under bildet-

Fra en gjenskapning av slaget på Borre. (Foto: Vestfoldmuseene IKS).

Visningsstedene til Vestfoldmuseene IKS:

Berger Museum er et tekstilindustrimuseum som blant annet forvalter den stolte arven fra Berger og Fossekleven tekstilfabrikker. 

Med sine mange kulturminner fremstår Jernverket Eidsfoss i dag som et komplett jernverkssamfunn. Også nasjonalt er dette et viktig kulturmiljø.

Aluminiummuseet ivaretar den lange historien med aluminiumforedling i Holmestrand. Museet holder til i et av Hydros fabrikklokaler midt i Holmestrand sentrum.

Munchs hus var det første hjemmet Edvard Munch eide selv. Han tilbragte flere lykkelige og skapende år i sin enkle bolig med den fine strandtomten.

Midgard vikingsenter ligger like ved Borrehaugene, med Nord-Europas største samling av gravhauger fra merovinger- og vikingtid. Gildehallen er en storslått rekonstruksjon av en høvdinghall.

Haugar Vestfold Kunstmuseum er et regionalt kunstmuseum som formidler samtidskunst i hjertet av Tønsberg. 

Slottsfjellsmuseet og området rundt er et sammenhengende kulturminne, som representerer Tønsbergs lange historie. Ruinparken viser rester etter en av Nordens største middelalderborger.

Vestfoldarkivet tar vare på de offentlige sporene fra nåværende og historiske innbyggere i kommunene i Vestfold. Her er også arkivmaterialet til Vestfold fylkeskommune.

Samlingsforvaltningen er en fellestjeneste som bistår museene med forvaltning av gjenstander og foto.

Hvalfangstmuseet ivaretar Sandefjord og Vestfolds lange hvalfangsthistorie gjennom å synliggjøre hvalene og menneskenes som jaktet på dem.

Larvik Museum ivaretar Larviks rike arv fra å være et grevskap med herregård til å være en viktig sjøfartsby, og gjøre den relevant for befolkningen.

I tillegg driver Vestfoldmuseene flere mindre besøkssteder som Kaupang i Larvik og Gumserød Gård i Stavern.