Fra v.: Svend-Harald Klavestad (Fagleder i IØKR), Anita Rønningen (Fagleder i IØKR),  Rita Elnes (Daglig leder IØKR), Kjell-Olav Gammelsæter (KS Bedrift), Bjørg Åse Wølneberg  (KS Bedrift)
Fra v.: Svend-Harald Klavestad (Fagleder i IØKR), Anita Rønningen (Fagleder i IØKR), Rita Elnes (Daglig leder IØKR), Kjell-Olav Gammelsæter (KS Bedrift), Bjørg Åse Wølneberg (KS Bedrift)

Besøk hos Indre Østfold kommunerevisjon IKS

Revisjon, pensjon, eiendom, næring • Andre bransjer

KS Bedrift gjennomfører mange besøk hos medlemmene gjennom et år. I september var vi bl.a. på besøk hos Indre Østfold kommunerevisjon IKS. 

Selskapet dekker, som navnet sier, de 11 kommunene i indre Østfold. Selskapet ble opprettet 1. januar 2002 og utfører regnskapsrevisjon, selskapskontroll og forvaltningsrevisjon. 

Rita Elnes er distriktrevisor og daglig leder for selskapet som har 11 ansatte. 

hjemmesiden deres kan en bl.a. lese en imponerende liste med rapporter som er laget for eierkommunene. 

For KS Bedrift er det alltid hyggelig og nyttig med slike besøk. Det gir oss god informasjon om hva medlemmene gjør og har av utfordringer. Vi opplever også at det senker terskelen for å kontakte KS Bedrift og benytte den service vi kan bidra med til medlemmene. 

Så om din bedrift har lyst på besøk, ta gjeme kontakt med oss!