Krematorium.jpg
F.v Øivind Brevik og Ola Asp (Foto: KS Bedrift)
Øivind Brevik på medlemsbesøk til Vestfold krematorium

-Denne arkitekturen imponerer

Revisjon, pensjon, eiendom, næring • Andre bransjer

Den imponerende arkitekturen var det første som slo KS Bedrift-sjef Øivind Brevik og samfunnskontakt Anna Ljunggren da de besøkte Vestfold krematorium IKS 26. november.

Vestfold Krematorium IKS har fått en sentral plass i nytt internasjonalt arkitekturverk.

Boken er den første detaljerte studien av europeiske krematoriets arkitektur. Totalt 26, hvorav tre fra Norge, inspirerende og pedagogiske eksempler på krematoriearkitektur dokumentert med fotografier, kart, detaljer og analyser.

Lærerik prosess

Det var en svært engasjert daglig leder i Ola Asp som viste frem krematoriet.

-Jeg har vært involvert fra første dag i prosessen med å bygge et nytt krematorium her i Vestfold. Det har vært en lærerik prosess, men vi møtte på mange hinder på veien. Lokasjon var det første. Heldigvis har vi endt opp med en god plassering, på historisk grunn, fortalte Asp.

-Jeg er opptatt av verdighet i forbindelse med kremering, jeg mener vi har fått det til på en svært god måte her. Vi legger til rette for en sorgprosess som viser respekt for den avdøde og de pårørendes behov. Alle vil bli møtt med åpenhet og respekt, uavhengig av religion og livssyn, fortsatte Asp.

Interkommunalt samarbeid

KS Bedrift organiserer svært mange IKSer. Med samarbeid gjennom IKS får kommunene både beholde nødvendig demokratisk kontroll, en bedre tjeneste for innbyggerne og dermed mer igjen for pengene.

-IKS er en god løsning for kommuner som vil samarbeide om å levere gode løsninger. Løsninger som er bedre enn det de kan levere hver for seg, sier Asp.

-Særlig er det mye å tjene på samarbeid gjennom IKS når det skal gjøres store investeringer, som å bygge et krematorium, en ny brannstasjon eller et gjenvinnings-/forbrenningsanlegg, utfyller Brevik.

I tillegg blir selskapene ofte en motor i lokalmiljøet og en partner for lokal næringsutvikling, innovasjon og nyskaping.

-Og man kan få slike flotte bygg som krematoriet er blitt, slår Brevik fast.

IKS er en god selskapsmodell for kommuner som ikke vil privatisere tjenesten og som er for små til å gjøre store investeringer alene.