Kommunale revisjonsselskap bør ha rammebetingelser som er likeverdige med det private revisjonsselskap har. Derfor jobber KS Bedrift for at praksis fra kommunal og privat revisjon likestilles så lenge visse forhold er oppfylt. Vi har nå fått gjennomslag for vårt syn i forslaget til ny revisorlov som skal stortingsbehandles våren 2020.