Reisefølger utenfor inngangen til EU parlamentet.
Reisefølger utenfor inngangen til EU parlamentet.

Kommunerevisorer med Europa på agendaen

Revisjon, pensjon, eiendom, næring • Andre bransjer

Nærmere 30 deltakere var med da KS Bedrift, i samarbeid med Norges kommunerevisorforbund, inviterte medlemmer innen revisjon og tilsyn til Brussel og satte EU på agendaen.

Kommunal sektor er et av de områdene som kanskje er sterkest påvirket av de beslutninger EU tar. For medlemmer inne kommunal revisjon og tilsyn er derfor kunnskap om EU, institusjoner og prosesser, viktig kunnskap i det daglige arbeidet. 

Det var lagt opp program som både gav generell EU-kunnskap og program som var mer spisset mot revisjon og kontroll. 


Av det generelle programmet var innføring av hva EU betyr for kommunal sektor med representanter fra KS Brusselkontor og Norges ambassadør til Belgia og nestleder i EU delegasjonen sentrale. 

Viktig var også møtet med ESA, EFTA Surveillance Authority. Både den generelle orienteringen om ESAs oppgaver og orienteringene om offentlig støtte og offentlige anskaffelser var nyttige poster på programmet.  

Av mer bransjerettet informasjon fikk deltakerne bl.a. informasjon om OLAF (EUs antikorrupsjonsenhet) og Eurostats (tilsvarende norske Statistisk sentralbyrå) arbeid med revisjonsstandarder. 

Programmet ble avrundet med en omvisning i og orientering om EU parlamentets arbeid. 

Sist, men ikke minst, var det et godt kulturprogram der Belgias og Europas historie ble fortalt gjennom ølets utvikling. 


KS Bedrift, i godt samarbeid med KS sitt kontor i Brussel, har etter hvert my erfaring med å legge opp studieturer til Brussel og EU institusjoner. Kanskje er det noe å tenke på for den bransjen du tilhører også? Ta i så fall kontakt med oss.

Foredragene finner du her:

OLAF
EUROSTAT
EU og kommunesektoren
Endringer i IKS-loven
ESA