parkering1.jpg

Høring på parkeringsforskriften

Tekniske tjenester • Andre bransjer | Brann og redning

KS Bedrift og KS leverte høsten 2014 høringsnotat på forslag til ny reguleringsforskrift.