Vanndråper - Linus Nylund.jpg
Vann- og avløpsbransjen har lenge etterlyst en egen VA-lov. (Foto: Jonas Nylund).

Vann- og avløpsbransjen med forslag til egen VA-lov

Tekniske tjenester • Andre bransjer

VA-bransjen har lenge etterlyst statlig regulering av kommunale vann- og avløpstjenester. Partene har nå selv laget et lovforslag.

Rapporten fra 2015 er laget på innspill fra Nasjonalt brukerforum for vannbransjen, der en rekke organisasjoner fra det sivile samfunn, samt et par kommuner, har deltatt.

«Forslag til sektorlov for vanntjenester» er en rapport fra Norsk Vann. Medlemmer i Nasjonalt brukerforum for vannbransjen viser hva som bør tas inn i en sektorlov for vann- og avløpstjenester.

På Norsk Vanns nettsider kan du laste ned "Forslag til sektorlov for vanntjenster"