Avfallsforebygging eller avfallsreduksjon er å hindre at avfall oppstår og er det øverste nivået i avfallshierarkiet.

Dagens mål i norsk avfallspolitikk er at veksten i avfallsmengdene skal være lavere enn den økonomiske veksten.

Produsenter kan avverge mye avfall ved å minimere mengden emballasje og sørge for at transport og lagring av varene blir mest mulig effektiv. Det er også viktig for avfallsreduksjon at produktene designes med tanke på gjenvinning og at man unngår miljøfarlige stoffer som senere skaper problemer under gjenvinning og avfallsbehandling.

Her kan du lese mer om produsentansvar.

Næringslivet som innkjøpere kan også bidra til at man velger å selge produkter som er mer miljøvennlige.

Politikernes ansvar er å vedta målene for avfallspolitikken og legge til rette for at bransjer og forbrukere kan ta miljøvennlige valg.

Matsvinn

I Norge kaster en gjennomsnittlig forbruker hvert år 42 kilo mat som kunne vært spist. Matsvinn i hele matkjeden utgjør 68 kilo i året.

Flertallet på Stortinget ønsker en Matkastelov for å redusere matsvinn i matbransjen. Det sies at «Loven bør omfatte påbud om å donere all spiselig overskuddsmat til veldedige formål og sekundært til dyrefor, samt påbud om å offentliggjøre nøkkeltall knyttet til matsvinn og reduksjon av matsvinn».

Forbrukere kan bidra ved å begrense innkjøp av varer man ikke har behov for, samt å velge miljømerkede produkter og produkter med lang varighet som kan repareres.

Relevante artikler