Biologisk behandling av avfall innebærer å ta vare på ressursene i organisk avfall som matavfall, slam, hageavfall og treflis. 

Biologiske avfallsressurser kan utnyttes til biogass som kan benyttes som drivstoff, oppvarming eller elektrisitet. Restproduktet kan brukes som biogjødsel. Dette bidrar til gjenbruk av næringsstoffene som finnes i avfallet, som fosfor og nitrogen. Effektiv ressursutnyttelse av biologisk avfall vil redusere behovet for ikke fornybare råvarer som fossilt drivstoff og kunstgjødsel.
 

 

Relevante artikler