Avfall som ikke egner seg til nyttiggjøring, materialgjenvinning eller energigjenvinning kan deponeres. Biologisk nedbrytbart avfall kan ikke deponeres.

 Det er strenge krav til deponier og reguleres gjennom avfallsforskriften kapittel 9.