Energiutnyttelse er å utnytte energien i avfall som brennes. Energien brukes til produksjon av strøm og varme. Avfallsbaserte brensler erstatter bruk av fossile brensler til oppvarming. Dette bidrar til reduserte utslipp av klimagasser og en miljøvennlig avfallsbehandling, slik at uønskede miljøgifter går ut av kretsløpet. 

Energiutnyttelse er en del av den sirkulære økonomien, fordi avfall som ikke egner seg til materialgjenvinning blir utnyttet til energi fremfor deponering.
Som følge av krav om mer materialgjenvinning, mener KS Bedrift det blir viktig at miljømyndighetene ikke innfører rammebetingelser som fører til en degradering av fremtidens resirkulerte materialer. Vi mener at kvalitet må komme inn som et krav for unngå såkalt «downcycling».
Relevante artikler